Navigacija

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1166/2015, stran 3135 DATUM OBJAVE: 24.4.2015

RS 28-1166/2015

 
 

1166. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

 
 
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
 

A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
S tem aktom se določajo:
 
-
tarife in tarifni elementi, ki predstavljajo kategorije uporabnikov sistema glede na značilnost njihove uporabe sistema v določenih največjih razponih teh značilnosti;
 
-
storitve, ki jih lahko operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater distribucijskega sistema) poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema;
 
-
način izračuna omrežnin;
 
-
način zaračunavanja omrežnine in ostalih storitev.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
 
  – odjemna skupina:  je skupina, v katero operater
             distribucijskega sistema razvrsti
             posamezno odjemno mesto končnega
             odjemalca glede na letno predvideno
             distribuirano količino;
  – pogodbena     je največja dnevna količina zemeljskega
  distribucijska    plina, ki je za končnega odjemalca
  zmogljivost:     določena v pogodbi
             o dostopu za prevzem na odjemnem mestu,
             izražena v standardnih kubičnih metrih
             na dan (v nadaljnjem besedilu: Sm3/dan);
  – standardni kubični je količina zemeljskega plina
  meter (v nadaljnjem v volumnu enega kubičnega metra pri
             absolutnem tlaku 1,01325 bara
  besedilu: Sm3):   in temperaturi 15 °C;
  – tarifa:      pomeni strukturirani seznam tarifnih
             elementov, ki na podlagi tarifnih
             postavk omogočajo izračun omrežnine in
             drugih prihodkov iz naslova opravljenih
             ostalih storitev;
  – tarifna postavka: je znesek na obračunsko enoto;
  – tarifni element:  je obračunski element iz tarife,
             ki se ovrednoti s tarifno postavko.
 

II. STORITVE OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

 

3. člen

(distribucija zemeljskega plina)

 
Operater distribucijskega sistema zaračunava uporabnikom sistema uporabo distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), ki jo uporabniki sistema plačujejo operaterju distribucijskega sistema v obliki omrežnine.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window