Navigacija

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-907/2018, stran 3090 DATUM OBJAVE: 30.3.2018

VELJAVNOST: od 31.3.2018 / UPORABA: od 31.3.2018

RS 21-907/2018

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 12.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 21/18, 48/21, 204/21

Časovnica

Na današnji dan, 29.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.1.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

907. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

 
 
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Agencija za energijo
 

A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
 
-
tarife in tarifni elementi, ki predstavljajo kategorije uporabnikov sistema glede na značilnost njihove uporabe sistema v določenih največjih razponih teh značilnosti;
 
-
storitve, ki jih lahko operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater distribucijskega sistema) poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema;
 
-
način izračuna omrežnin;
 
-
način zaračunavanja omrežnine in ostalih storitev.
 
(2)
S tem aktom se določajo tudi način določanja obračunskih količin, način pretvarjanja izmerjenih volumskih enot v normalni kubični meter (v nadaljnjem besedilu: Nm3), če merilna naprava ne meri količine odjema v Nm3, način pretvarjanja volumskih enot Nm3 v energijske enote kWh, način določanja zgornje kurilnosti zemeljskega plina, ki se uporablja pri obračunavanju omrežnine za distribucijo v obračunskem obdobju.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
 
– biometan:
pomeni energetski plin, pridobljen iz biomase ali iz biološko razgradljivih odpadkov, ali lesni plin, ki je prečiščen do kakovosti, enakovredne zemeljskemu plinu;
– delovni volumen:
je z merilno napravo brez korektorjev temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina v m3;
– potrdilo o izvoru plina:
je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina biometana ali sintetičnega metana obnovljivega izvora proizvedena iz obnovljivih virov energije;
– Nm3:
pomeni količino zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 0 °C;
– odjemna skupina:
je skupina, v katero operater distribucijskega sistema razvrsti posamezno odjemno mesto končnega odjemalca glede na letno predvideno distribuirano količino;
– ostale storitve:
so druge storitve, ki jih lahko operater distribucijskega sistema poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema;
– pogodbena distribucijska zmogljivost:
je največja dnevna količina zemeljskega plina, ki je za končnega odjemalca določena v pogodbi o dostopu za prevzem na odjemnem mestu, izražena v Sm3 na dan (v nadaljnjem besedilu: Sm3/dan) ali v kWh na dan (v nadaljnjem besedilu: kWh/dan);
– sintetični metan obnovljivega izvora:
pomeni energetski plin, proizveden s pomočjo uporabe električne energije iz obnovljivih virov, ki je po specifikacijah glede kakovosti enakovreden zemeljskemu plinu;
– standardni kubični meter (v nadaljnjem besedilu: Sm3):
je količina zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bara in temperaturi 15 °C; 
– tarifa:
pomeni strukturirani seznam tarifnih elementov, ki na podlagi tarifnih postavk omogočajo izračun omrežnine in drugih prihodkov iz naslova opravljenih ostalih storitev;
– tarifna postavka:
je znesek na obračunsko enoto; 
– tarifni element:
je obračunski element iz tarife, ki se ovrednoti s tarifno postavko;
– volumen v Nm3:
je z merilno napravo s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina pri normalnem referenčnem stanju ali izmerjena količina zemeljskega plina, preračunana na normalno referenčno stanje.
 

II. STORITVE OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

 

3. člen

(uporaba distribucijskega sistema)

 
Operater distribucijskega sistema zaračunava uporabnikom sistema uporabo distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), ki jo uporabniki sistema plačujejo operaterju distribucijskega sistema v obliki omrežnine.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window