Navigacija

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 8-46/2012, stran 205 DATUM OBJAVE: 6.8.2012

VELJAVNOST: od 13.11.2017 / UPORABA: od 13.11.2017

RS (mednarodne) 8-46/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 8/12, 9/17

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.11.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-8
 
Ljubljana, dne 19. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE (BBRSI)

 

1. člen

 
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije, podpisan v Ljubljani 20. septembra 2011.
 

2. člen

 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*:
 

S P O R A Z U M
O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE

 
Vlada Republike Slovenije
 
in
 
Vlada Federativne republike Brazilije
 
(v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
 
v želji razvijati in krepiti prijateljske vezi med državama ter
 
v želji poglobiti medsebojne odnose v izobraževanju
 
dogovorili:
 

I. člen

 
1.
Pogodbenici spodbujata in uresničujeta sodelovanje v izobraževanju ter v ta namen:
 
a)
spodbujata in omogočata tesnejše stike med svojimi izobraževalnimi ustanovami in strokovnjaki;
 
b)
spodbujata sodelovanje svojih državljanov v programih usposabljanja in pri študijskih obiskih, ki jih ponujata pogod­benici;
 
c)
spodbujata oblikovanje partnerstev in mrež, v katere so vključene njune visokošolske ustanove, raziskovalni in tehno­loški centri ter vladne agencije;
 
d)
si prizadevata vzpostaviti stike, sodelovanje in izme­njavo profesorjev, raziskovalcev, predavateljev, študentov in upravljavcev v izobraževanju iz obeh držav, tudi s pošiljanjem akademskih delegacij in ponujanjem štipendij;
 
e)
spodbujata sodelovanje predstavnikov pogodbenic na kongresih, seminarjih, simpozijih in drugih akademskih in znanstvenih dogodkih, ki jih ponujata pogodbenici, ter skupno prirejanje dogodkov;
 
f)
spodbujata sodelovanje brazilskih državljanov v pro­gramu Mladi raziskovalci, ki ga vodi Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
 
g)
spodbujata sodelovanje brazilskih državljanov v pro­gramih Mednarodnega centra za promocijo podjetij (ICPE) v Ljubljani;
 
h)
spodbujata izmenjavo informacij in obiskov strokovnja­kov s področja izobraževalnih sistemov, statistike in politike, izobraževalnih programov, metod poučevanja, znanstvene, pe­dagoške in metodološke literature, pa tudi izmenjavo izkušenj in posebnih programov;
 
i)
spodbujata izmenjavo informacij o potrjevanju in prizna­vanju diplom in akademskih stopenj, da bi olajšali primerjavo in ocenjevanje primerljivosti osnovno- in srednješolskih spričeval ter tudi tehničnih, znanstvenih, univerzitetnih in tehnoloških študijskih ravni, spričeval in diplom;
 
j)
spodbujata skupne znanstvene in izobraževalne pu­blikacije;
 
k)
spodbujata skupno razvijanje izobraževalnega gradiva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window