Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-918/2019, stran 2628 DATUM OBJAVE: 5.4.2019

VELJAVNOST: od 15.4.2019 / UPORABA: od 15.4.2019

RS 22-918/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/19

Časovnica

Na današnji dan, 29.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.4.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

918. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2019.
 
Št. 003-02-3/2019-27
 
Ljubljana, dne 4. aprila 2019
 
Borut Pahor l.r. predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI (ZIRD-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 - odl. US, 114/06 - ZUTPG, 96/12 - ZPIZ-2 in 109/12) se v 6. členu v prvi in drugi alineji besedi »roditeljska pravica« nadomestita z besedama »starševska skrb«, v tretji alineji pa se besedilo »ji je odvzeta poslovna sposobnost« nadomesti z besedilom »ni poslovno sposobna«.
 

2. člen

 
V 7. členu se v prvem odstavku besedi »center otroka« nadomestita z besedo »sodišče«.
 

3. člen

 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti iz 3. člena tega zakona izmed vseh prejetih vlog kandidatov izbere število kandidatov, ki ustreza potrebam iz 10. člena tega zakona ter so po strokovni presoji komisije glede na namen in vsebino izvajanja rejniške dejavnosti primerni za izvajanje rejniške dejavnosti.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window