Navigacija

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 134-2373/2020, stran 5617 DATUM OBJAVE: 2.10.2020

VELJAVNOST: od 3.10.2020 / UPORABA: od 3.10.2020

RS 134-2373/2020

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.11.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 134/20, 164/20

Časovnica

Na današnji dan, 1.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.11.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2373. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020

 
 
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) minister za finance izdaja
 

P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020

 

1. člen

 
(1)
Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2020 prevzemajo obveznosti do vključno torka, 1. decembra 2020.
 
(2)
Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
 
1.
iz naslova zadolževanja države,
 
2.
za stroške, povezane s službenimi potovanji,
 
3.
za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
 
4.
za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov,
 
5.
za plačila iz 35. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021),
 
6.
iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter ZIPRS2021.
 

2. člen

 
Neposredni uporabniki lahko do vključno četrtka, 31. decembra 2020, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS2021.
 

3. člen

 
(1)
Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) morajo neposredni uporabniki potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do četrtka, 3. decembra 2020, do 16. ure, za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
 
(2)
Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
 
(3)
Neposredni uporabniki morajo predložiti:
 
1.
odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do petka, 4. decembra 2020, do 16. ure,
 
2.
zahtevke za izplačilo najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2020, do 16. ure,
 
3.
naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno ponedeljka, 14. decembra 2020,
 
4.
odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke do vključno ponedeljka, 28. decembra 2020.
 
(4)
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
 
(5)
Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno petka, 18. decembra 2020, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window