Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3279/2011, stran 10030 DATUM OBJAVE: 3.10.2011

VELJAVNOST: od 18.10.2011 / UPORABA: od 18.10.2011

RS 77-3279/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.10.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/11

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.10.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3279. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. septembra 2011.
 
Št. 003-02-8/2011-12
 
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BIOCIDNIH PROIZVODIH (ZBioP-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) se v prvem odstavku 1. člena črta četrta alineja.
 
V drugem odstavku se za drugo alinejo dodajo nove tretja, četrta in peta alineja, ki se glasijo:
 
»-
Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decem­bra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o da­janju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 325 z dne 11. 12. 2007, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1451/2007/ES),
 
-
Uredba Komisije (EU) št. 298/2010 z dne 9. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1451/2007 v zvezi s podaljša­njem trajanja odstopanj, ki dovoljujejo dajanje biocidnih priprav­kov v promet (UL L št. 90 z dne 10. 4. 2010, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 298/2010/EU),
 
-
Sklep Komisije z dne 21. maja 2010 o uvedbi registra biocidnih pripravkov (UL L št. 126 z dne 22. 5. 2010, str. 26; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2010/296/EU).«.
 
Dosedanji tretja in četrta alineja se črtata.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 5. člena se 20. in 21. točka spremenita tako, da se glasita:
 
»20
Splošni uporabnik je vsak nepoklicni uporabnik bio­cidnih proizvodov.
 
21.
Poklicni uporabnik je vsak uporabnik, ki uporablja biocidni proizvod pri opravljanju poslovne dejavnosti ter ima izkušnje in znanje za varno ravnanje z njim.«
 
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»24
Imetnik dovoljenja je pravna ali fizična oseba, ki je navedena v dovoljenju za dajanje biocidnega proizvoda v pro­met in uporabo, ima svoj stalni sedež ali naslov v eni od držav članic EU in je odgovorna za dajanje biocidnega proizvoda v promet.«
 
Drugi in tretji odstavek se črtata.
 

3. člen

 
V 6. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
V postopkih izdaje dovoljenj za promet in uporabo biocidnih proizvodov lahko na posameznih posebnih strokovnih področjih sodeluje z zdravstvenimi in drugimi javnimi zavodi ter usposobljenimi strokovnjaki s področja presoje vpliva biocidnih proizvodov na zdravje ljudi, okolje in učinkovitost (v nadaljnjem besedilu: zunanji strokovni izvajalci), ki jih na njegov predlog pooblasti minister oziroma ministrica, pristojna za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window