Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-27/2013, stran 110 DATUM OBJAVE: 4.1.2013

VELJAVNOST: od 5.1.2013 / UPORABA: od 5.1.2013

RS 1-27/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

27. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in šestega odstavka 139.a člena ter za izvrševanje 126.b člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

 

1. člen

 
V Uredbi o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 55/11), se v 2. členu za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
 
»3.
naprava de minimis je naprava (razen naprave za sežiganje nevarnih ali komunalnih odpadkov) iz sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni visokemu tveganju premestitve emisij CO(2), v skladu s Sklepom Komisije z dne 11. novembra 2011 o spremembi sklepov 2010/2/EU in 2011/278/EU v zvezi s sektorji in deli sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO(2) (UL L št. 299 z dne 17. 11. 2011, str. 9), v kateri poteka dejavnost izgorevanja goriv in ki je sestavljena iz tehničnih enot, katerih nazivna vhodna toplotna moč ne dosega vrednosti iz 3. točke priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, njena skupna nazivna vhodna toplotna moč pa presega 10 MW in v njej je bilo v letu 2010 porabljeno vsaj 0,9 milijona m3 zemeljskega plina ali vsaj 800 ton naftnih derivatov.«.
 

2. člen

 
V 3. členu se za besedilom »Prilogi 1« črtata vejica in besedilo »ki je sestavni del«.
 

3. člen

 
V 5. členu se dodajo novi sedmi do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
 
»(7)
Upravljavec naprave, ki mu je Evropska komisija odobrila izključitev iz sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, mora izvajati monitoring teh emisij v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del te uredbe.
 
(8)
Upravljavec naprave iz prejšnjega odstavka mora ministrstvu predložiti načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov. Vloga za ta načrt vsebuje podatke iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
 
(9)
Ministrstvo izda odločbo, s katero odobri načrt iz prejšnjega odstavka.
 
(10)
Upravljavec naprave iz sedmega odstavka tega člena mora na podlagi odobrenega načrta iz osmega odstavka tega člena zagotavljati izvajanje monitoringa emisij toplogrednih plinov, ki jih je izpustila v zrak njegova naprava v posameznem koledarskem letu, in pripraviti poročilo o emisijah toplogrednih plinov v skladu s Prilogo 5, ki je sestavni del te uredbe.
 
(11)
Upravljavec naprave iz sedmega odstavka tega člena mora ministrstvu poslati poročilo o emisijah toplogrednih plinov najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Ministrstvo zagotovi, da je to poročilo dostopno javnosti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
 
(12)
Upravljavec naprave iz sedmega odstavka tega člena mora hraniti podatke, navedene v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe, najmanj deset let po predložitvi poročila iz desetega odstavka tega člena.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window