Navigacija

Koncesijski akt za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka«

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-19/2018, stran 89 DATUM OBJAVE: 5.1.2018

VELJAVNOST: od 6.1.2018 / UPORABA: od 6.1.2018

RS 1-19/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/18

Časovnica

Na današnji dan, 19.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

19. Koncesijski akt za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka«

 
 
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljnjem besedilu ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 13. in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradno list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 20. 12. 2017 sprejel
 

K O N C E S I J S K I   A K T  
za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka«

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta koncesijski akt se sprejme v obliki odloka in vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno- zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka«.
 
S tem koncesijskim aktom Občina Laško kot koncedent tudi določa predmet in pogoje za podelitev koncesije, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in način financiranja izvedbe projekta.
 

2. člen

(opredelitev ključnih pojmov)

 
Poleg pomena, določenega v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, imajo pojmi, uporabljeni v tem koncesijskem aktu, naslednji pomen:
 
-
»koncedent« je Občina Laško;
 
-
»koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbran kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
 
-
»koncesija« je koncesija za revitalizacijo objekta iz prvega odstavka 1. člena tega koncesijskega akta;
 
-
»objekt« je bivša podružnična šola Reka;
 
-
»občinski svet« je Občinski svet Občine Laško;
 
-
»občinska uprava« je občinska uprava Občine Laško.
 

II. VSEBINA, MODEL IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

 

3. člen

(javni interes)

 
Občina Laško skladno s prvo in drugo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 4. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) s tem koncesijskim aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka«.
 
Javni interes je izkazan na naslednji način:
 
-
vzpostavitev razvojno-raziskovalnega centra in spodbujanje razvoja v Občini Laško;
 
-
krepitev pogojev za gospodarski razvoj občine;
 
-
ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje ustvarjalnih podjetniških potencialov državljanov;
 
-
povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest;
 
-
pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov;
 
-
spodbujanje povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom;
 
-
uvajanje modernih tehnologij v prakso;
 
-
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest;
 
-
učinkovito upravljanje z občinskim premoženjem.
 
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window