Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-7/2018, stran 74 DATUM OBJAVE: 5.1.2018

VELJAVNOST: od 20.1.2018 / UPORABA: od 20.1.2018

RS 1-7/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 1/18

Časovnica

Na današnji dan, 22.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.1.2018
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

7. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru

 
 
Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru

 

1. člen

 
V Uredbi o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07, 98/07, 13/08, 49/09 – ZSReg-E in 54/15) se v 1. členu v drugi alineji 2. točke besedilo »Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 42/06 - ZGD-1 in 33/07« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17«. V 8. točki se beseda »in« na koncu nadomesti z vejico. V 9. točki se končna pika nadomesti z besedo »in« ter se doda nova 10. točka, ki se glasi: »10. način izmenjave podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in dostopa do njih v skladu z 49.a členom ZSReg.«.
 

2. člen

 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»2. člen

(pomen uporabljenih kratic)

 
V tej uredbi sta uporabljeni ti kratici:
 
1.
ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in
 
2.
ZPRS-1 je Zakon o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17).«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window