Navigacija

Sklep o poročanju skrbnika

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-431/2016, stran 1360 DATUM OBJAVE: 15.2.2016

RS 11-431/2016

 
 

431. Sklep o poročanju skrbnika

 
 
Na podlagi petega odstavka 167. člena in petega odstavka 171. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o poročanju skrbnika

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
Ta sklep določa:
 
1.
vsebino, način in roke poročanja skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev;
 
2.
vsebino, način in roke poročanja skrbnika Agenciji o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve.
 

2. člen

(poročanje o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada)

 
(1)
Skrbnik poroča Agenciji podatke o domnevnih nepravilnostih, ki so posledica aktivnosti družbe za upravljanje in bi lahko pomenile kršitev določb pravil upravljanja ali statuta investicijskega sklada oziroma določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ali na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad.
 
(2)
V primeru, ko skrbnik pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad ugotovi domnevno nepravilnost, mora o tem poročati Agenciji najkasneje v treh delovnih dneh od dne, ko je bila domnevna nepravilnost ugotovljena.
 
(3)
Skrbnik poroča Agenciji podatke iz prvega odstavka tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada iz priloge 1 k temu sklepu v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje (v nadaljnjem besedilu: NRS) in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.
 

3. člen

(poročanje o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada)

 
(1)
Skrbnik poroča Agenciji podatke o poslih:
 
1.
iz tretje alineje drugega odstavka 162. člena ZISDU-3, če ga družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom, ki v poslu nastopa v vlogi primarnega vpisnika oziroma vzdrževalca trga s temi finančnimi instrumenti;
 
2.
iz četrte alineje drugega odstavka 162. člena ZISDU-3, če družba za upravljanje za račun investicijskega sklada sprejme prevzemno ponudbo po zakonu, ki ureja prevzeme, ki jo je objavil skrbnik;
 
3.
iz četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3, katerih predmet so denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom;
 
4.
iz četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3, katerih predmet so vrednostni papirji oziroma instrumenti denarnega trga v postopku njihove prve prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom.
 
(2)
Skrbnik poroča podatke o poslih iz prejšnjega odstavka polletno, in sicer do osmega dne v mesecu juliju in januarju.
 
(3)
Skrbnik poroča podatke iz tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada iz priloge 2 k temu sklepu v elektronski obliki preko NRS in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window