Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2519/2013, stran 7655 DATUM OBJAVE: 26.7.2013

VELJAVNOST: od 27.7.2013 / UPORABA: od 27.7.2013

RS 63-2519/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.7.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/13

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.7.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2519. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
 
Št. 003-02-7/2013-7
 
Ljubljana, dne 23. julija 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-I)

 

1. člen

 
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - ura­dno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 - ZUJF) se v prvem odstavku 20. člena besedilo »neobveznega tujega jezika« nadomesti z besedilom »neobveznih izbirnih predmetov«.
 

2. člen

 
20.a člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»20.a člen

(neobvezni izbirni predmet)

 
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
 
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz nasle­dnjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
 
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
 
Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.
 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
 
Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobraz­benim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window