Navigacija

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 123-5128/2004, stran 14829 DATUM OBJAVE: 18.11.2004

VELJAVNOST: od 3.12.2004 / UPORABA: od 3.12.2004

RS 123-5128/2004

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.6.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 123/04, 61/17, 199/21

Časovnica

Na današnji dan, 4.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5128. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

 
 
Na podlagi drugega odstavka 8. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES) in 10. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03-odločba US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04 – ZGO-1A, 62/04 – odločba US, 102/04 – ZGO-1-UPB1, 103/04 – ZObr-UPB1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
 

P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

 

1. člen

(področje urejanja)

 
(1)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str 37, z vsemi spremembami) določa minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stanovanjske stavbe za posebne namene, v katerih so bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (v nadaljnjem besedilu: bivalne enote).
 
(2)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri rekonstrukcijah stavb in spremembah namembnosti stavb v stanovanjske stavbe za posebne namene ali delov stavb v bivalne enote, če so dane tehnične možnosti za njihovo izvedbo. Pri rekonstrukcijah stavb, ki so zavarovane v skladu s predpisi o kulturni dediščini, se lahko odstopi od zahtev, predpisanih s tem pravilnikom, če bi bile zahteve tega pravilnika v izrecnem nasprotju s predpisi o kulturni dediščini in če odstopanje ni takšno, da bi bila zaradi njega ogrožena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolica.
 

2. člen

(bivalna enota)

 
(1)
Bivalna enota po tem pravilniku je grajen ali premičen prostor ali skupina prostorov, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
 
(2)
Bivalne enote se glede na namen in način uporabe razvrščajo na:
 
-
bivalne enote s sanitarijami in mini kuhinjo,
 
-
bivalne enote s souporabo sanitarij ali s souporabo kuhinje,
 
-
bivalne enote s souporabo sanitarij in s souporabo kuhinje.
 
(3)
V grajeni bivalni enoti je treba na prvo ležišče predvideti najmanj 6 m2 površine, na vsako nadaljnje ležišče pa najmanj 4 m2. V to površino se ne šteje površina prostorov za osebno higieno. Ta zahteva ne velja za premične bivalne enote.
 

3. člen

(splošne zahteve)

 
(1)
Svetla višina prostorov grajene bivalne enote, mora biti vsaj na dveh tretjinah tlorisa prostora najmanj 2,2 m.
 
(2)
Prostori, namenjeni bivanju, spanju in uživanju hrane, morajo imeti napeljavo za oskrbo z električno energijo in zagotovljeno možnost ogrevanja. Prostori ali deli prostorov, namenjeni pripravljanju hrane in osebni higieni, morajo imeti tudi napeljavo in naprave za oskrbo s pitno hladno vodo, možnost priprave tople vode ter priključek na odvod odpadne vode.
 
(3)
Vsaj tisti del bivalne enote, ki je namenjen bivanju, mora biti naravno osvetljen.
 
(4)
Glede varnosti uporabe hodnikov, podestov, stopniščnih ram, balkonov, lož, teras in oken se v stavbah z grajenimi bivalnimi enotami smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja minimalne tehnične zahteve za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window