Navigacija

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občina Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2809/2009, stran 7981 DATUM OBJAVE: 24.7.2009

VELJAVNOST: od 8.8.2009 / UPORABA: od 8.8.2009

RS 57-2809/2009

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 11.9.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/09, 94/09, 69/10

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 11.9.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2809. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občina Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in določil Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) družba Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Sežana, št. 032-8/2008-5 z dne 27. 11. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Radovljica, št. 032-3/2009-15 z dne 1. 4. 2009, soglasja Občinskega sveta Občine Odranci, št. 93-12/2008 z dne 4. 12. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Turnišče, št. 113/11-2008 z dne 2. 12. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Tržič, št. 311-013/04-07 z dne 11. 12. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Rogatec, št. 0070-0008/2008-16 z dne 23. 12. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Beltinci, št. 032-01/08-17-284/IV z dne 27. 11. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Vodice, št. 360-01/2008-032 z dne 22. 12. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Komenda, št. 360-0001/2006 z dne 4. 12. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, št. 033-3408/2008-16/11 z dne 15. 12. 2008, soglasja Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, št. 032-0002/2009-7(121) z dne 24. 2. 2009, soglasja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 032-09/2006-196 z dne 28. 1. 2009 in soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-9/2009-6/ZP-33 z dne 19. 6. 2009, izdaja
 

S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občina Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem

 

1. Predmet in veljavnost

 

1. člen

 
(1)
S temi splošnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: akt) se urejajo razmerja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater), dobaviteljev zemeljskega plina, uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega plina.
 
(2)
Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev.
 
(3)
Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občina Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem.
 

2. Pojmi in definicije

 

2. člen

 
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
-
distribucijsko omrežje: je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, ki ga je določila lokalna skupnost kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev. Sestavljajo ga glavni in priključni plinovodi, merilno-regulacijske postaje, regulacijske postaje in druge naprave, potrebne za obratovanje distribucijskega omrežja;
 
-
dobavitelj zemeljskega plina: je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin,
 
-
dostop do omrežja je pravica do uporabe omrežja z namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju,
 
-
gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti,
 
-
končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno končno rabo,
 
-
lastni obremenitveni profil: je karakteristika odjema končnega odjemalca v določenem časovnem obdobju,
 
-
notranja plinska napeljava: je napeljava z vso opremo od glavne plinske zaporne pipe do vključno odvoda dimnih plinov,
 
-
obračunsko obdobje: je časovni interval, med dvema zaporednima odčitkoma merilne naprave,
 
-
odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi pogodbe oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali za nadaljnjo prodajo,
 
-
odjemno mesto: je prevzemno mesto na katerem se meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca,
 
-
pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjemalec zagotovi dobavo plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kakovosti ter dogovorjeno točko predaje oziroma prevzema zemeljskega plina,
 
-
pogodba o dostopu: je pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja, s katero se uredi odnos med sistemskim operaterjem in uporabnikom,
 
-
pogodba o priključitvi: je pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti sistemskega operaterja in uporabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje ali njeno spremembo,
 
-
predajno mesto: je točka, na katerem sistemski operater preda uporabniku omrežja zemeljski plin,
 
-
prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju, na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina,
 
-
priključek: je fizični spoj priključnega plinovoda z notranjo plinsko napeljavo,
 
-
priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja, zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno pipo,
 
-
priključitev na omrežje: je fizična priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
 
-
sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
 
-
skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri poraba zemeljskega plina preko enega merilnega mesta za več pravnih ali fizičnih oseb kot uporabnikov ali končnih odjemalcev,
 
-
standardni obremenitveni profil: je nadomestna odjemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem časovnem obdobju, ki je analitično določena,
 
-
uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.
 

3. Lastništvo naprav

 

3. člen

 
(1)
Distibucijsko omrežje je v lasti lokalne skupnosti oziroma sistemskega operaterja, skladno z določili koncesijske pogodbe.
 
(2)
Priključni plinovodi, kot del distribucijskega omrežja, so v lasti končnih odjemalcev, sistemskega operaterja oziroma lokalne skupnosti, skladno z določili koncesijske pogodbe.
 
(3)
Notranje plinske napeljave so v lasti končnega odjemalca, razen regulacijske merilne naprave, ki so nameščene na notranji plinski napeljavi in so skladno z določili koncesijske pogodbe v lasti sistemskega operaterja ali končnih odjemalcev ali lokalne skupnosti.
 
(4)
Distribucijsko omrežje, ki ni v lasti sistemskega operaterja, upravlja sistemski operater.
 

4. Izdajanje soglasij

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window