Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-3598/2013, stran 10939 DATUM OBJAVE: 6.12.2013

VELJAVNOST: od 7.12.2013 / UPORABA: od 7.12.2013

RS 100-3598/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 100/13

Časovnica

Na današnji dan, 19.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.12.2013
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3598. Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU)

 
Razglašam Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2013.
 
Št. 003-02-10/2013-14
 
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O NAČINU IZPLAČILA RAZLIKE V PLAČI ZARADI ODPRAVE TRETJE ČETRTINE NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH JAVNIH USLUŽBENCEV (ZNIRPJU)

 

1. člen

 
S tem zakonom se določa način izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah vsakomur, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) upravičen do izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) in mu razlika še ni bila izplačana.
 

2. člen

 
(1)
Državni organ, samoupravna lokalna skupnost, javna agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski zavod oziroma druga oseba javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: subjekt javnega sektorja), pri katerem je bil upravičenec v času od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 v delovnem razmerju, izda upravičencu obvestilo. Obvestilo se izda najkasneje ob izplačilu posameznega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Obvestilo vsebuje izračun, iz katerega je razvidno:
 
-
razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas, za katerega je izvršeno izplačilo, prikazana po posameznih mesecih, in
 
-
zakonske zamudne obresti od posameznih neto zneskov te razlike v plači do dneva izplačila posameznega obroka razlike v plači.
 
(2)
Obvestila iz prejšnjega odstavka ni treba izdati, če so vsi podatki, ki bi jih moralo vsebovati obvestilo, prikazani na plačilni listi, izdani ob izplačilu razlike plače.
 
(3)
Če subjekt javnega sektorja preneha ali je ukinjen, izda obvestilo subjekt, na katerega so bile prenesene njegove naloge in javni uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: pravni naslednik). Če pravnega naslednika ni ali pravni naslednik ni subjekt javnega sektorja, obvestilo izda ustanovitelj subjekta javnega sektorja, ki preneha ali je ukinjen.
 

3. člen

 
(1)
Izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se opravi v največ dveh obrokih.
 
(2)
V prvem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 do dneva plačila prvega obroka.
 
(3)
V drugem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 do dneva plačila.
 
(4)
Zavezanec za izplačilo je izdajatelj obvestila iz prejšnjega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window