Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-3027/2009, stran 9147 DATUM OBJAVE: 10.8.2009

VELJAVNOST: od 25.8.2009 / UPORABA: od 25.8.2009

RS 64-3027/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.8.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 64/09

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.8.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3027. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik

 
 
Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 6. 7. 2009 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik, ki obsega del območja urejanja VS 1/1 in del območja VG 1/1 ter vsebuje:
 
-
območje OPPN,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
program opremljanja,
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

 
Z OPPN so predvideni prostorska ureditev območja, pogoji za odstranitev objektov, pogoji za gradnjo novih objektov, posegi na obstoječih objektih, ureditev utrjenih površin in zelenih površin ter gradnja prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Sestavni deli OPPN so:
 
I. Besedilo odloka
 
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične načrte:
 
1.   Načrt namenske rabe prostora
1.1.  Izsek iz dolgoročnega plana      M 1:5000
2.   Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
    urejanja prostora
2.1.  Vplivi in povezave s sosednjimi enotamiM 1:1000
    urejanja prostora
3.   Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1.  Katastrski načrt s prikazom območja  M 1:1000
    OPPN
3.2.  Geodetski načrt s prikazom območja OPPNM 1:500
3.3.  Načrt parcelacije – prikaz na     M 1:1000
    katastrskem načrtu
3.4.  Načrt členitve površin s prikazom   M 1:1000
    javnega dobra – prikaz na katastrskem
    načrtu
3.5.  Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacijeM 1:500
    in prikazom javnega dobra – prikaz na
    geodetskem načrtu
4.   Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih
    rešitev prostorskih ureditev
4.1.  Odstranitev objektov          M 1:500
4.2.  Pregledna arhitekturna zazidalna    M 1:500
    situacija
4.3.  Arhitekturna zazidalna situacija – nivoM 1:500
    pritličja
4.4.  Regulacijska karta           M 1:500
4.5.  Značilni prerezi            M 1:500
4.6.  Prometnotehnična situacija in idejna  M 1:500
    višinska regulacija s prikazom
    intervencijskih poti
4.7.  Zbirni načrt komunalnih vodov in napravM 1:500
4.8.  Etapnost gradnje            M 1:500

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window