Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1353/2003, stran 3866 DATUM OBJAVE: 4.4.2003

VELJAVNOST: od 5.4.2003 / UPORABA: od 5.4.2003

RS 33-1353/2003

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.4.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/03

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.4.2003
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1353. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A)

 
 
Na podlagi 15. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US, 99/99 in 64/01) in tretjega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. 3. 2003 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A)

 

1. člen

 
V odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/2000) se v 3. členu za članico Univerze v Ljubljani, Fakulteto za strojništvo, doda nova članica:
 
“Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za socialno delo
 
Skrajšano ime: UL FSD
 
Sedež: Ljubljana, Topniška 31“.
 
Za članico Univerze v Ljubljani, Fakulteto za šport, se doda nova članica:
 
“Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za upravo
 
Skrajšano ime: UL FU
 
Sedež: Ljubljana, Gosarjeva 5“.
 
Pri članici Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti, se sedež “Kongresni trg 12“ spremeni tako, da se glasi “Poljanski nasip 2“.
 
Besede “visoke strokovne šole“ se nadomestijo z besedami “visoka strokovna šola“.
 
Črtata se članici:
 
“Univerza v Ljubljani
 
Visoka šola za socialno delo
 
Skrajšano ime: UL VŠSD
 
Sedež: Ljubljana, Topniška 33“
 
in
 
“Univerza v Ljubljani
 
Visoka upravna šola
 
Skrajšano ime: UL VUŠ
 
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5“.
 

2. člen

 
V 6. členu v četrtem odstavku:
 
-
se v četrti alinei beseda “informatika“ nadomesti z besedo “informiranje“;
 
-
se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
 
“– Fakulteta za socialno delo: (76) socialno delo (socialno delo),“;
 
– dosedanja trinajsta alinea postane štirinajsta alinea;
 
-
se doda nova petnajsta alinea, ki se glasi:
 
“– Fakulteta za upravo: (34) poslovne in upravne vede (javna uprava),“;
 
– dosedanje štirinajsta do triindvajseta alinea postanejo šestnajsta do petindvajseta alinea;
 
-
dosedanja štiriindvajseta alinea se črta;
 
-
dosedanja petindvajseta alinea postane šestindvajseta alinea;
 
-
dosedanja šestindvajseta alinea se črta.
 

3. člen

 
V 10. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
 
“– sprejema finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,“.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window