Navigacija

Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2370/2019, stran 6100 DATUM OBJAVE: 2.8.2019

VELJAVNOST: od 3.8.2019 / UPORABA: od 1.7.2019

RS 48-2370/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 48/19

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.7.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2370. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje

 
 
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
 

S K L E P
o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje

 

1. člen

 
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje, leto 2019, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..
 

2. člen

 
Občinski svet določi in potrdi cene za obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in sicer:
 
-
cena odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 0,4110 EUR/m3;
 
-
cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh 0,0054 EUR/m3;
 
-
cena čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 0,4793 EUR/m3;
 
-
cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh 0,0054 EUR/m3;
 
-
cena storitev povezanih s pretočnimi in nepretočnimi greznicami in MKČN 0,2575 EUR/m3;
 
-
cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin DN 20 5,6148 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17);
 
-
cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin DN 20 2,0474 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17);
 
-
cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh 0,0820 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17);
 
-
cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh 0,0324 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17);
 
-
cena omrežnine za čiščenje grezničnih vsebin in gošč in MKČN 0,0649 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17).
 

3. člen

 
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window