Navigacija

Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 128-2287/2020, stran 5137 DATUM OBJAVE: 25.9.2020

VELJAVNOST: od 10.10.2020 / UPORABA: od 10.10.2020

RS 128-2287/2020

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 16.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 128/20, 6/21

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.1.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2287. Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

 
 
Na podlagi drugega odstavka 28.č člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
 

P R A V I L N I K
o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik za izvajanje projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (v nadaljnjem besedilu: zajtrk), ki se lahko izvaja v vrtcih, osnovnih šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, podrobneje določa:
 
-
dan izvedbe zajtrka,
 
-
sestavo in poreklo živil za zajtrk,
 
-
višino sredstev za pavšalno nadomestilo za živila za zajtrk (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo),
 
-
upravičence, pogoje in uveljavljanje izplačila nadomestila.
 

2. člen

(dan izvedbe, sestava in poreklo živil za zajtrk)

 
(1)
Zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki je vsak tretji petek v novembru.
 
(2)
Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja (v nadaljnjem besedilu: sadje). Kruh mora biti proizveden v Republiki Sloveniji, vsa druga živila pa morajo biti pridelana in predelana v Republiki Sloveniji.
 
(3)
Poreklo živil iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izjavo dobavitelja, da so bili pridelani in predelani v Republiki Sloveniji, ali z ustreznimi certifikati. Izjave in certifikati morajo spremljati živila ob njihovi dobavi.
 
(4)
Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru dobave živil s kmetij zahteva o poreklu živil izpolnjena, če je iz spremljajočih knjigovodskih listin razvidno, da je živilo dobavila kmetija z dopolnilnimi dejavnostmi za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov oziroma prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij.
 
(5)
Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena je zahteva o poreklu kruha izpolnjena, če ga spremlja knjigovodska listina, iz katere je razvidno, da je bil proizveden v obratu v Republiki Sloveniji.
 
(6)
Ustrezni certifikati za dokazovanje porekla živil iz tretjega odstavka tega člena so certifikati o njihovi ekološki pridelavi, certifikati izbrana kakovost ali certifikati o integrirani pridelavi, ki jih je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in certificiranje v Republiki Sloveniji. Ne glede na prejšnji stavek je zahteva o poreklu medu izpolnjena, če ga spremlja certifikat za Slovenski med, Kočevski gozdni med, Kraški med ali Zlati panj, ki ga je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in certificiranje v Republiki Sloveniji.
 

2.a člen

(višja sila in posebni ukrepi države)

 
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena se v primeru, ko se zajtrka ne da izvesti na dan slovenske hrane zaradi višje sile ali posebnih ukrepov države, zajtrk lahko izvede na dan, ki ga po predhodnem posvetovanju z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, določi minister, pristojen za kmetijstvo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window