Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2285/2019, stran 5887 DATUM OBJAVE: 26.7.2019

VELJAVNOST: od 10.8.2019 / UPORABA: od 10.8.2019

RS 47-2285/2019

Verzija 1 / 2

Čistopis se uporablja od 10.8.2019 do 9.11.2019. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/19

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.8.2019
  DO 9.11.2019
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2285. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2019.
 
Št. 003-02-7/2019-13
 
Ljubljana, dne 26. julija 2019
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU (ZNPosr-C) 

 

1. člen

 
V Zakonu o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/11) se v 5. členu v prvem odstavku črta drugi stavek.
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 eurov. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.«.
 
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane nov tretji odstavek, se črta drugi stavek.
 
Dosedanji tretji odstavek, ki postane nov četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4) Pogodba o posredovanju, ki je v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, je nična.«.
 
Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Določba prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe (v nadaljnjem besedilu: pogodba) za določeno nepremičnino, ki je v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, je nična.«.
 
Dosedanji četrti odstavek postane nov šesti odstavek.
 
Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
»(7) Določbe drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jih sklenejo med seboj gospodarski subjekti.«.
 

2. člen

 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»7. člen

(status nepremičninskega posrednika)

 
(1)
Status nepremičninskega posrednika pridobi oseba z dnem vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov. S pridobitvijo statusa iz prejšnjega stavka oseba dobi pravico opravljati posle posredovanja v prometu z nepremičninami.
 
(2)
Vlogo za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov vloži posameznik pri pristojnem ministrstvu na obrazcu, objavljenem na spletni strani pristojnega ministrstva.
 
(3)
V imenik nepremičninskih posrednikov se lahko vpiše oseba, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
 
-
je pridobila certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji »posrednik oziroma posrednica za nepremičnine« (v nadaljnjem besedilu: posrednik za nepremičnine) v skladu z zakonom, ki ureja poklicne kvalifikacije,
 
-
je opravila strokovni izpit za nepremičninskega posrednika pred začetkom veljavnosti predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, ali
 
-
ji je bila izdana odločba ministrstva o priznanju poklicne kvalifikacije v skladu s 7.a členom tega zakona,
 
in ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece.
 
(4)
Podatek, da je posameznik pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo iz prejšnjega odstavka, pridobi pristojno ministrstvo po uradni dolžnosti iz zbirke nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije, podatek o nekaznovanosti pa iz kazenske evidence.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window