Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3470/2004, stran 9501 DATUM OBJAVE: 19.7.2004

VELJAVNOST: od 20.7.2004 / UPORABA: od 20.7.2004

RS 79-3470/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.7.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 79/04

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.7.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B)

 
 
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – ZViS-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2004 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B)

 

1. člen

 
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/2000 in 33/03) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
 
-
izobraževalno dejavnost:
 
-
M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
 
-
M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
 
-
M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
 
-
znanstvenoraziskovalno dejavnost:
 
-
K 73 raziskovanje in razvoj,
 
-
umetniško dejavnost:
 
-
O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
 
-
druge dejavnosti:
 
-
K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
 
-
O 92.511 dejavnost knjižnic ter
 
-
druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
 
V štirinajsti alinei četrtega odstavka se pri Fakulteti za šport na koncu za besedilom v oklepaju doda vejica in besedilo »(81) osebne storitve«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:
 
-
tri predstavnike ustanovitelja,
 
-
štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
 
-
enega predstavnika študentov in
 
-
enega predstavnika delodajalcev.«.
 
V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«
 

3. člen

 
Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window