Navigacija

Pravilnik o overitvah števcev električne energije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-613/2013, stran 2389 DATUM OBJAVE: 1.3.2013

VELJAVNOST: od 16.3.2013 / UPORABA: od 16.6.2013

RS 18-613/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.1.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 18/13, 40/13, 66/16

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

613. Pravilnik o overitvah števcev električne energije

 
 
Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, petega odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 

P R A V I L N I K
o overitvah števcev električne energije

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik določa postopke:
 
-
prvih overitev ter rednih in izrednih overitev statičnih števcev delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S, indukcijskih števcev za električno energijo, statičnih števcev delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2 ter statičnih števcev jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 in
 
-
rednih in izrednih overitev števcev delovne električne energije razredov točnosti A, B in C ter števcev za električno energijo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC.
 
(2)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
 

2. člen

 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi in simboli imajo naslednji pomen:
 
-
»odobritev tipa« je nacionalni certifikat o odobritvi tipa merila, EGS certifikat o odobritvi tipa merila, ES certifikat o pregledu tipa merila ali ES certifikat o pregledu zasnove merila;
 
-
»največji dopustni pogrešek« (v nadaljnjem besedilu: NDP) je skrajna vrednost merilnega pogreška, ki jo glede na znano referenčno vrednost za dano meritev, merilni instrument ali merilni sistem dopuščajo specifikacije ali predpisi;
 
-
»referenčni pogoji« so vrednosti vplivnih veličin;
 
-
»referenčna napetost« je napetost, za katero so določene posamezne značilnosti števca električne energije;
 
-
»referenčna frekvenca« je frekvenca, za katero so določene nekatere značilnosti števca električne energije;
 
-
»referenčna temperatura« je vrednost temperature okolja, za katero je števec električne energije namenjen;
 
-
»I« je električni tok, ki teče skozi števec električne energije;
 
-
»In« je določen nazivni tok, za katerega je bil zasnovan števec električne energije;
 
-
»I(st«) je pri večfaznih števcih električne energije s simetrično obremenitvijo najnižja navedena vrednost I, pri kateri števec električne energije registrira delovno električno energijo pri faktorju moči, ki je enak 1;
 
-
»I(min)« je pri večfaznih števcih električne energije s simetrično obremenitvijo vrednost I, nad katero je pogrešek v okviru NDP;
 
-
»I(tr)« je vrednost I, nad katero je pogrešek v okviru NDP glede na razred točnosti števca električne energije;
 
-
»I(max)« je največja vrednost I, pri kateri je pogrešek v okviru NDP;
 
-
»I0«, »I(b)« je temeljni tok oziroma efektivna vrednost toka, za katero so določene posamezne značilnosti števca električne energije;
 
-
»e(MREF)« je izračunan NDP pri referenčnih pogojih;
 
-
»e(NDP)« je največji dopustni kombinirani pogrešek za temperaturno območje od +5 oC do +30 oC;
 
-
»e(REF)« je NDP pri referenčnih pogojih;
 
-
»k« je konstanta števca, ki predstavlja število pulzov, ki jih števec električne energije emitira na enoto registrirane energije (imp/kWh);
 
-
»m« je število merilnih elementov;
 
-
»W(x)« je izmerjena energija na števcu električne energije;
 
-
»W(s)« je prava vrednost izmerjene energije;
 
-
»T« je temperatura;
 
-
»U« je napetost, s katero se napaja števec električne energije;
 
-
»f« je frekvenca napajalne napetosti števca električne energije;
 
-
»U(test)« je preskusna napetost v voltih;
 
-
»m« je število merilnih elementov;
 
-
»K(0)« je konstanta, podana v preglednici iz 13. člena tega pravilnika;
 
-
»e(c)« je kombinirani pogrešek;
 
-
»e« je pogrešek števca električne energije pri referenčnih pogojih, ki se izmeri pri kontroli v posamezni merilni točki;
 
-
»δ(T)« je največja dopustna sprememba zaradi vpliva temperature;
 
-
»δ(U)« je največja dopustna sprememba zaradi vpliva napetosti;
 
-
»δ(f)« je največja dopustna sprememba zaradi vpliva frekvence.
 

II. NAJVEČJI DOPUSTNI POGREŠEK

 

1. Splošno

 

3. člen

 
Pogreški števcev električne energije pri preskusu merilne točnosti ne smejo presegati NDP, ki so za posamezno vrsto števcev električne energije in navedene merilne točke določeni v tem poglavju.
 

2. NDP števcev delovne električne energije razredov točnosti A, B in C

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window