Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1315/2014, stran 3699 DATUM OBJAVE: 30.4.2014

VELJAVNOST: od 8.5.2014 / UPORABA: od 8.5.2014

RS 31-1315/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.5.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/14

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.5.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1315. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

 
 
Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 26. redni seji dne 24. aprila 2014 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

 

1. člen

 
V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Uradni list RS, št. 46/03) se v 1. členu na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta).«.
 

2. člen

 
Za četrtim odstavkom 2. člena se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
 
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del.
 
Tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta.
 
Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
 
-
izsek iz kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam planskih aktov za območje Mestne občine Murska Sobota v merilu 1:2000,
 
-
območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:500,
 
-
prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:500,
 
-
zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:500,
 
-
prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1:500,
 
-
prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:500,
 
-
načrt parcelacije v merilu 1:500.
 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta imajo naslednje priloge:
 
-
sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
 
-
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
 
-
prikaz stanja prostora,
 
-
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
 
-
smernice in mnenja,
 
-
obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta«.
 

3. člen

 
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
 
»Območje zazidalnega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 4134/2, 4134/7, 4134/8, 4134/9, 4134/10, 4134/11, 4139/2, 4145/1, 4145/2, 4145/3, 4145/4, 4145/5, 4145/6, 4155/1, 4155/2, 4155/3, 4156/3, 4158/3 in 4158/4 vse v k.o. Murska Sobota.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window