Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2323/2019, stran 5977 DATUM OBJAVE: 26.7.2019

VELJAVNOST: od 27.7.2019 / UPORABA: od 27.7.2019

RS 47-2323/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 47/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.7.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2323. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 7. seji dne 11. 7. 2019 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

 

1. člen

 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16 in 56/17) se v 49. členu doda zadnji odstavek, ki se glasi:
 
»(6) Ostale vodne površine, kjer je voda trajno ali začasno prisotna, se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu in vodotoke ter obstoječe celinske vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.«
 

2. člen

 
V drugem odstavku 82. člena v tretji alineji se črta števka »0«. V enajsti alineji se doda besedilo »vendar kotlovnice samo moči do 10 MW,«. Doda se nova alineja, ki se glasi: »CC-SI 3 Drugi gradbeni posegi: razen CC-SI 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji.«.
 
Črta se četrti odstavek. Ostali odstavki se preštevilčijo.
 
V sedmem odstavku se besedilo »v območjih izven stavbnih zemljišč« nadomesti z besedilom »na območju občine«. Za besedo »infrastrukture« se doda besedilo »razen čistilnih naprav«. Doda se stavek, ki se glasi »Čistilne naprave kot gospodarska javna infrastruktura se lahko gradijo tudi izven stavbnih zemljišč vendar samo tiste, ki so prikazane v grafičnih prikazih strateškega dela na Listu 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture – komunalna in energetska infrastruktura.«.
 
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
 
»(12) Na celotnem območju občine razen v območjih s PNRP K1, K2, Gm, Gv, Gp in VC je dopustna gradnja CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, in sicer: planinske koče, gorska zavetišča in domovi ter lovske koče.«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 85. člena se besedi »novih stavb« zamenjata z besedi »novih objektov«.
 
V četrtem odstavku se besedilo »Določbe glede odmikov iz prvega odstavka tega člena ne veljajo« nadomesti z besedilom »Pogoji glede odmikov ne veljajo, za«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window