Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 68-2647/2013, stran 8016 DATUM OBJAVE: 16.8.2013

RS 68-2647/2013

 
 

2647. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

 
Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o jav­ni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 - ZUJF in 63/13), 9. člena Zakona o spre­membah in dopolnitvah Zakona o javni agenciji za knjigo Re­publike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/13) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 - EZ-A in 33/11 - ZEKom-C) je Vlada Republike Slove­nije sprejela
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

 

1. člen

 
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Repub­like Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08) se v 7. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
 
»- spodbuja izdajanje kvalitetnih knjig in revij s področja leposlovja in humanistike;«.
 
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»- s podeljevanjem delovnih štipendij in drugimi ukrepi zagotavlja stimulativne pogoje za vrhunske ustvarjalce, ki delujejo na področju leposlovja in humanistike;«.
 
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»- spodbuja in izvaja različne oblike mednarodnega sodelovanja na področju knjige, v prvi vrsti prevajanje sloven­skih avtorjev v tuje jezike in nacionalne predstavitve sloven­skega leposlovja in humanistike v mednarodnem prostoru;«.
 
Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
 
»- sodeluje z vladnimi organi oziroma drugimi organi­zacijami, ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj;«.
 
Dosedanji štirinajsta in petnajsta alineja postaneta pet­najsta in šestnajsta alineja.
 

2. člen

 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Direktor mora obvestiti vlado o poteku mandata članom sveta najmanj šest mesecev pred potekom njihove­ga mandata. Vlada v svet neposredno imenuje tri člane, od tega enega predstavnika s področja dela agencije, financ ali pravnih zadev, enega predstavnika izmed strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti in enega predstavnika izmed strokovnjakov s področja razvijanja bralne kulture.
 
(2)
Po enega člana, predstavnika avtorjev, imenuje vlada na predlog avtorjev, enega člana, predstavnika prevajalcev, na predlog prevajalcev, enega člana, predstavnika založnikov, na predlog založnikov, in enega člana, predstavnika knjigo­tržcev, na predlog knjigotržcev, in sicer po izvedenem javnem pozivu ministrstva, pristojnega za kulturo.
 
(3)
Če na javni poziv iz prejšnjega odstavka prispe več predlogov za posameznega člana sveta, in sicer več pre­dlogov za predstavnika avtorjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika založnikov ali predstavnika knjigotržcev, imenuje vlada člana izmed prispelih predlogov na predlog ministra, pristojnega za kulturo.
 
(4)
Če na javni poziv iz drugega odstavka tega člena za posameznega člana sveta, in sicer za predstavnika av­torjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika založnikov ali predstavnika knjigotržcev, ne prispe noben predlog, imenuje vlada manjkajočega člana na predlog ministra, pristojnega za kulturo.«.
 

3. člen

 
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window