Navigacija

Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2319/2019, stran 5929 DATUM OBJAVE: 26.7.2019

VELJAVNOST: od 10.8.2019 / UPORABA: od 10.8.2019

RS 47-2319/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 47/19

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.8.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2319. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice

 
 
Na podlagi 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
 

O D L O K
o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice

 

1. člen

 
(1)
Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice (v nadaljevanju: gospodarska javna služba) tako, da določa:
 
-
organizacijsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe;
 
-
predmet in območje izvajanja gospodarske javne službe;
 
-
pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
 
-
pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe;
 
-
pravice in obveznosti uporabnikov;
 
-
vire financiranja gospodarske javne službe;
 
-
objekte in naprave gospodarske infrastrukture, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe;
 
-
postopek izbire izvajalca gospodarske javne službe;
 
-
nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
 
-
druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
 
(2)
Ta odlok je tudi koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za opravljanje gospodarske javne službe.
 

2. člen

 
(1)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
-
˝avtobus˝ je vozilo v cestnem prometu, ki ima poleg voznikovega več kot osem sedežev;
 
-
˝avtobusno postajališče˝ je opremljena in označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje in izstopanje potnikov;
 
-
˝koncedent˝ je Občina Brežice;
 
-
˝koncesija˝ je koncesija za opravljanje gospodarske javne službe po tem odloku;
 
-
˝koncesionar˝ je pravna ali fizična oseba ali konzorcij, ki izvaja naloge mestnega linijskega prevoza potnikov v Občini Brežice na podlagi koncesije;
 
-
˝koncesijsko območje˝ je zaključeno prometno in geografsko območje, ki zajema linije prevozov v cestnem prometu, ki se izvajajo na tem območju;
 
-
˝linija˝ je določena relacija in smer vožnje od začetnega do končnega avtobusnega postajališča, na kateri se prevažajo potniki v cestnem prometu po voznem redu in ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena;
 
-
˝potnik˝ je fizična oseba, ki je upravičena do prevoza v okviru mestnega linijskega prevoza;
 
-
˝ročna prtljaga˝ so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in ki jih potnik sam varuje;
 
-
˝vozni red˝ je ureditev linije, s katero se določajo vrstni red avtobusnih postajališč, čas prihoda in odhoda na vsakem avtobusnem postajališču na liniji, obdobje, v katerem prevoznik opravlja prevoz na liniji, čas veljavnosti in režim obratovanja linije.
 
(2)
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja prevoze v cestnem prometu, zakon, ki ureja prevozne pogodbe v cestnem prometu ter ostali predpisi, ki urejajo cestni promet.
 
(3)
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
 

3. člen

 
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window