Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1048/2016, stran 3640 DATUM OBJAVE: 8.4.2016

VELJAVNOST: od 23.4.2016 / UPORABA: od 23.4.2016

RS 26-1048/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 26/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1048. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

 
Na podlagi 1. in 2. točke šestega odstavka 284. člena, tretjega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in inva­lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZUJF-C in 102/15) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad

 

1. člen

 
V Sklepu o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 98/13, 29/14 in 47/14: v nadaljnjem besedilu: Sklep) se besedilo 3. člena spremeni tako, da glasi:
 
»(1)
Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, po­roča Agenciji za zavarovalni nadzor o vrstah in sestavi naložb kritnega sklada na način, predpisan z Navodilom o načinu ele­ktronskega poročanja o naložbah, ki je priloga sklepa Agencije za zavarovalni nadzor, ki ureja podrobnejša pravila za premo­ženje kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in poročanje o naložbah teh kritnih skladov ter o naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (v nadaljnjem besedilu: Sklep o naložbah).
 
(2)
Upravljavec v primeru vrste naložbe »Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti« vne­se v stolpec (5) Vrsta naložb (CIC koda naložbe) kodo 09, v primeru vrste naložbe »Druge terjatve« pa vnese v stolpec (5) CIC kodo 00.«
 

2. člen

 
Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da glasi:
 
»(2) Pokojninska družba, kot upravljavec kritnega sklada, vključi podatke o vrsti in sestavi naložb iz 3. člena tega sklepa v poročilo iz prvega odstavka 5. člena Sklepa o naložbah, in sicer po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja.«
 

3. člen

 
V Navodilu za izpolnjevanje preglednice za poročanje o naložbah kritnega sklada v izvedene finančne instrumente, ki je priloga in sestavni del Sklepa, se:
 
- v petem odstavku za besedno zvezo »spodnjega ši­franta« črta besedilo »vrst izvedenih finančnih instrumentov«,
 
- v osmem odstavku besedilo za besedno zvezo »Vrsta trga.« spremeni tako, da glasi: »Vpiše se trimestna šifra vrste trga, in sicer kratica REG, kadar gre za organiziran trg ali več­stranski sistem trgovanja (MTF), kot je opredeljen v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, kratica OTC, kadar gre za trg institucionalnih vlagateljev, in kratica RST, kadar gre za druge trge, ki se ne uvrščajo med organizirane trge, kot jih opredeljuje prej navedeni zakon.«,
 
- v dvanajstem odstavku besedilo za besedno zvezo »Vpiše se sektor nasprotne stranke« spremeni tako, da glasi: »na podlagi zadnje različice statistične klasifikacije gospodar­skih dejavnosti v Evropski uniji (NACE - standardna klasifi­kacija dejavnosti). Šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifi­kacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev 2.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window