Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1351/2016, stran 4586 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 4.5.2016 / UPORABA: od 4.5.2016

RS 31-1351/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 16.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 4.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1351. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG)

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in v skladu s 104. členom Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) ter 95. členom Poslovnika Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 12. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za 
območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se, ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13, 94/13 – tehn. popr.) (v nadaljevanju OPN Šentrupert), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG) (v nadaljevanju OPPN), ki ga je v decembru 2015 izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., pod številko projekta OPPN-001/2015-ŠEN. Odgovorni projektant projekta je Peter Lovšin, u.d.i.a., IZSA – P-0038.
 
(2)
Ob sprejetju OPPN za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG), preneha veljati Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (Uradni list RS, št. 50/93).
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa:
 
Opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
 
(2)
Sestavine OPPN-ja iz prejšnjega odstavka so podrobneje navedene v 3. členu tega odloka.
 

3. člen

(vsebina OPPN)

 
OPPN vsebuje besedilni del, kartografski del:
 
I. Odlok o OPPN
 
Besedilo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
 
II. Kartografski del: Merilo
 
List 1
Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine
M 1:2000
List 2
Lega prostorske ureditve v širšem območju
M 1:1000
List 3
Geodetski načrt
M 1:1000
List 4
Prikaz vplivov in povezav v širšem prostoru
M 1:2000
List 5
Načrt komunalne in energetske infrastrukture 
M 1:1000
List 6
Načrt ureditve
M 1:1000
List 7
Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami
M 1:1000
List 8
Značilna prereza 
M 1:x
List 9
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:1000
List 10
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
M 1:1000
List 11 
Razporeditev javnih in privatnih površin
M 1:1000
List 12 
Etapnost izvedbe
M 1:1000
 
III. Priloge OPPN:
 
-
Povzetek za javnost;
 
-
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
 
-
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
 
-
Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora;
 
-
Smernice nosilcev urejanja prostora.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window