Navigacija

Pravilnik o preiskovanju letalskih nesreč vojaških zrakoplovov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2863/2010, stran 7853 DATUM OBJAVE: 2.7.2010

VELJAVNOST: od 17.7.2010 / UPORABA: od 17.7.2010

RS 53-2863/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.7.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.6.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 53/10

Časovnica

Na današnji dan, 24.6.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.7.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2863. Pravilnik o preiskovanju letalskih nesreč vojaških zrakoplovov

 
 
Za uresničevanje sedmega odstavka 138. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08 - odl. US, 33/09 in 109/09 - ZZNSZP) in na podlagi tretjega odstavka 22. člena Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov (Uradni list RS, št. 72/03, 110/05 in 79/06 - ZLet) ter četrtega odstavka 1. člena Pravilnika o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09), izdaja ministrica za obrambo
 

P R A V I L N I K
o preiskovanju letalskih nesreč vojaških zrakoplovov

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in uporaba)

 
(1)
S tem pravilnikom se urejajo posamezna vprašanja preiskovanja letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov vojaških zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: letalske nesreče in incidenti ali nesreče in incidenti), poročanje in obveščanje o nesrečah in incidentih, sestavo, organizacijo in delo stalne komisije za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: stalna komisija), obveščanje pristojnih organov in mednarodnih organizacij o nesrečah in incidentih ter obveznosti letalskega osebja in drugega osebja v zvezi s temi vprašanji. S pravilnikom se ureja tudi logistična in druga podpora stalni komisiji, ki jo zagotavlja Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
(2)
Za vsa vprašanja preiskovanja nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov, ki s tem pravilnikom niso urejena, se uporabljajo predpisi, ki urejajo civilno letalstvo in preiskovanje letalskih nesreč ter incidentov civilnih zrakoplovov.
 

2. člen

(cilj preiskave)

 
Cilj preiskave nesreč in incidentov po tem pravilniku je izboljšanje varnosti vojaškega letenja ter preprečevanje nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov. V preiskavi se ugotovijo vzroki, posledice in druga dejstva v zvezi z nesrečo ali incidentom. Preiskava nesreče in incidenta po tem pravilniku ne obsega ugotavljanje krivde ali odgovornosti udeleženih v nesreči ali incidentu.
 

3. člen

(pomen izrazov in kratic)

 
(1)
Posamezni izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
stalna komisija za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: stalna komisija) - je preiskovalni organ ministrstva za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov, ki jo imenuje minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister), ki ima poklicno jedro ter preiskovalce in strokovne sodelavce, ki sodelujejo pri njenem delu;
 
2.
delovna skupina - je skupina strokovnjakov za analizo določenega dela preiskave, imenovana s strani glavnega preiskovalca. V delovno skupino se lahko vključijo tudi domači in tuji strokovnjaki, ki niso zaposleni na ministrstvu;
 
3.
letalska nesreča - je dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova zaradi katerega pride do smrti, ponesrečenih ali poškodovanih oseb in poškodb zrakoplova oziroma drugih škodljivih posledic;
 
4.
resen incident - je dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova pri katerem so podane okoliščine, ki kažejo na to, da se je nesreča skoraj zgodila;
 
5.
incident - je dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova, ki je ali bi lahko ogrozil varnost zračnega prometa in ni nesreča;
 
6.
stalni strokovni sodelavec - je strokovnjak, imenovan s sklepom ministra, ki stalno nudi strokovno podporo stalni komisiji;
 
7.
glavni preiskovalec - je oseba iz sestave stalne komisije, ki jo imenuje minister s sklepom in je odgovorna za vodenje stalne komisije ter organizacijo in nadzor vseh preiskav letalskih nesreč, resnih in incidentov vojaških zrakoplovov;
 
8.
dežurni preiskovalec - je oseba iz sestave stalne komisije, ki zagotavlja pripravljenost stalne komisije;
 
9.
SVS - Slovenski vojaški standard je standard določen v Slovenski vojski, ki se nanaša na naprave, objekte, postopke in druga vprašanja, povezana z delovanjem Slovenske vojske;
 
10.
Stanag - je standardizacijski dogovor (Standardization Agreement) med državami članicami Nato;
 
11.
vojaški zrakoplov - je državni zrakoplov, ki se uporablja za vojaške namene;
 
12.
VLO - je vojaški letalski organ, ki opravlja naloge vojaških letalskih oblasti v ministrstvu oziroma predstavlja Military Aviation Authority v Republiki Sloveniji in v drugih državah;
 
13.
POVC - je Poveljniški center Slovenske vojske;
 
14.
TCAS/ACAS/RA - (Traffic Collision Avoidance System / Airborne Collision Avoidance System / Resolution Advisory) je sistem, vgrajen na zrakoplovu, za preprečevanje trčenj v zraku;
 
15.
AFFSC (E) - je Air Forces Flight Safety Committee (Europe);
 
16.
anonimnost - je izključitev iz poročil vseh osebnih podatkov o fizičnih ali pravnih osebah, ki poročajo o dogodku ter izključitev vseh tehničnih in drugih podrobnosti, ki bi lahko pripeljale do identifikacije poročevalca ali tretjih oseb;
 
17.
CRM - (Crew Resource Management) je upravljanje z viri letalskih posadk;
 
18.
ETOPS - (Extended Time Operations) je podaljšana časovna razdalja od letališča;
 
19.
GPWS/TAWS - (Ground Proximity Warning System / Terrain Awareness Warning System) je sistem opozarjanja na bližino zemlje;
 
20.
MEL (Minimum equipment list) je seznam, v katerem so za uporabo vojaškega zrakoplova v določenih okoliščinah predvideni posebni instrumenti, deli opreme ali funkcije, ki na začetku leta ne delujejo, pripravi pa ga operater za določen tip vojaškega zrakoplova, pri čemer upošteva operativne pogoje in pogoje vzdrževanja v skladu s postopkom, ki ga odobri VLO;
 
21.
SSR - (Secondary Surveillance Radar) je sekundarni nadzorovalni radar;
 
22.
V(1) - je hitrost do katere je možno prekiniti zalet na vzletno - pristajalni stezi;
 
23.
CVR - (Cockpit Voice Recorder) - je registrator pogovorov v kabini;
 
24.
FDR - (Flight Data Recorder) - je registrator parametrov leta;
 
25.
AMS - (Airframe, Motor & Systems) - so konstrukcija, motor in sistemi zrakoplova;
 
26.
IRE - (Instruments, Radio & Equipment) - so instrumenti, radijske naprave in oprema;
 
27.
ARM - (Armament) - je oborožitev zrakoplova.
 
(2)
Ostali izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga imajo v predpisih na področju letalstva in preiskovanja letalskih nesreč in incidentov civilnih zrakoplovov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window