Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Spodnje Preloge (Podbregar)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1241/2016, stran 4196 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 30.4.2016 / UPORABA: od 30.4.2016

RS 29-1241/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1241. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Spodnje Preloge (Podbregar)

 
 
Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 14. redni seji dne 5. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Spodnje Preloge (Podbregar)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
S tem odlokom se na podlagi veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990, dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje Spodnje Preloge (Podbregar) – v nadaljevanju OPPN.
 
(2)
OPPN je izdelalo podjetje BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, s št. proj. 08/15 – OPPN.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa opis prostorske ureditve za gradnjo dveh stanovanjskih objektov v območju obdelave, ki se načrtuje z OPPN, in sicer umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo stanovanjskih stavb in pogoje priključevanja objektov na javno gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po izgradnji objektov in ureditvi okolja.
 
(2)
Z OPPN se načrtuje ureditev dela območja UON Spodnje Preloge 041 – Vinterjevo 041-1, kjer ni bilo sprejetega akta o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP).
 
(3)
Namenska raba se z OPPN na tem območju ne spreminja in ostaja namenjena za stanovanjsko gradnjo, z ureditvijo prometne in komunalne opreme. Sprememba namembnosti obstoječih objektov je možna za namene mirne storitvene dejavnosti v delu zgradbe in ne sme presegati 1/2 površine bivalnega dela.
 
(4)
Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni del, grafični del in priloge.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

 

3. člen

(opis območja obdelave)

 
(1)
Območje obdelave se nahaja v mestu Slovenske Konjice, v njegovem zahodnem delu – Spodnje Preloge, na meji z območjem, ki se ureja z Odlokom o LN Spodnje Preloge.
 
(2)
Obravnavane parcele so delno pozidana in delno nepozidana stavbna zemljišča.
 
(3)
Zemljišče predvideno za gradnjo leži na terenu, ki rahlo raste od vzhoda proti zahodu, kjer stoji stanovanjska hiša Spodnje Preloge 32a na dvignjenem platoju. Parcele za gradnjo so dostopne po obstoječi javni poti iz severne strani.
 
(4)
Stanovanjske stavbe v bližini so komunalno opremljene z vodovodom, kanalizacijo, elektriko in telekomunikacijami ter plinovodnim omrežjem. Vsi vodi potekajo v cesti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window