Navigacija

Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-2034/2013, stran 6142 DATUM OBJAVE: 21.6.2013

VELJAVNOST: od 22.6.2013 / UPORABA: od 22.6.2013

RS 52-2034/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 52/13

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.6.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2034. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12, 35/13 – Skl. US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je župan Občine Sevnica dne 5. 6. 2013 sprejel
 

S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti

 

1. člen

(splošno)

 
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (v nadaljevanju: OPPN).
 

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN)

 
Ocena stanja:
 
Predmet OPPN je umestitev stadiona in spremljajočih objektov ob športnem domu in bazenu v Sevnici. OPPN obravnava širše območje obstoječega športno rekreativnega centra v mestu Sevnica (ŠRC Sevnica), v sklopu katerega so zgrajeni: kopališče, športna dvorana, skate park, zunanja športna igrišča, igrišči za tenis ter spremljajoči infrastrukturni objekti. V območju predvidenega OPPN se nahajajo objekti, ki se že uporabljajo za dejavnost športa in rekreacije in se načeloma ohranjajo v obsegu in dejavnosti.
 
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 94/12 in 100/12 – popr.)(v nadaljevanju: OPN). Z OPN je obravnavano območje, ki se nahaja v severnem delu mesta Sevnica, opredeljeno kot enota urejanja (EUP) z oznako SE62.pin. Po podrobnejši namenski rabi v večjem delu predvidenega OPPN prevladuje območje centralnih dejavnosti (CD), severozahodni del je opredeljen kot posebno območje (BC), skrajni jugozahodni del z obstoječo pozidavo pa kot območje stanovanj (SS).
 
Zahodni, južni in del vzhodnega dela območja omejujejo obstoječe občinske ceste, na severovzhodnem delu se upošteva sorazmerno strm teren. Osrednji teren je deloma močviren, kar zahteva prilagoditev umeščanja objektov.
 
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
 
Razlogi za pripravo OPPN:
 
Z uveljavitvijo OPN je na navedeni EUP ostal v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu šolskega in športnorekreacijskega centra (Uradni list SRS, št. 20/75).
 
Ker je veljavni izvedbeni akt zastarel, pojavile pa so se potrebe po umestitvi novih športnih objektov in programov, kar je izkazano s potrebami in pobudami športnih klubov in športne zveze, se je Občina Sevnica odločila, da za predvideno območje pristopi k pripravi OPPN.
 
Občina želi s pripravo akta omogočiti racionalno in namensko izrabo stavbnega zemljišče za gradnjo športnih in rekreativnih objektov s spremljajočimi dejavnostmi za potrebe športnih klubov, šolske mladine in občanov.
 
Pravna podlaga:
 
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
 

3. člen

(območje OPPN)

 
Območje OPPN vključuje zemljiške parcele: 424/1-d, 424/7-d, 426/1, 426/5, 426/7-d, 428, 429/1, 429/2, 431/2, 431/4, 432/2, 433/3, 439/1, 439/2, 445/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/1, 448/2, 448/3, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451/1, 453, 454/1, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458/1, 458/2, 459, 461/1, 461/2, 461/3, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 468/1, 470/1, 466/1, 466/2, 484/1, 484/3, 484/4, 484/5, 635/2-d, 647/1-d, 647/3-d, 1514-d in 1516/5, vse k.o. Sevnica.
 
Obravnavano območje skupaj meri cca 8,3 hektarja. Natančno območje OPPN se določi v dopolnjenem osnutku, ko bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ker je lahko na osnovi pridobljenih smernic ugotovljena potreba po širši obravnavi območja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window