Navigacija

Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-2781/2013, stran 8640 DATUM OBJAVE: 9.9.2013

VELJAVNOST: od 24.9.2013 / UPORABA: od 24.9.2013

RS 75-2781/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 8.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 75/13, 46/14

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.7.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2781. Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

 
Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1 in 8/10 - ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(zavarovanje, cilji in namen)

 
(1)
Območje Škocjanskega zatoka pri Kopru se zavaruje kot Naravni rezervat Škocjanski zatok (v nadaljnjem besedilu: naravni rezervat).
 
(2)
Varstveni cilj naravnega rezervata je ohranitev pol­slanih in sladkovodnih habitatnih tipov, ki so izjemni v slo­venskem in mednarodnem prostoru, in habitatov ptic, ki tu v velikem številu gnezdijo, prezimujejo in se ustavljajo ob selitvah, ter habitatov drugih domorodnih prosto živečih ži­valskih in rastlinskih vrst (v nadaljnjem besedilu: živalske in rastlinske vrste). Razvojni cilj naravnega rezervata je uredi­tev in delovanje za javnost odprtega naravnega rezervata, s čimer se obiskovalcem omogoča spoznavanje in doživljanje narave ter izobraževanje.
 
(3)
Namen naravnega rezervata je s pravili ravnanj in z izvajanjem upravljavskih nalog, vzdrževanjem in nadaljnjim izboljševanjem stanja habitatnih tipov ter habitatov rastlin­skih in živalskih vrst dosegati varstveni cilj iz prejšnjega odstavka. Namen naravnega rezervata je tudi omogočiti spo­znavanje in doživljanje narave z urejanjem in vzdrževanjem infrastrukture za obiskovalce in z izvajanjem programov za obiskovalce.
 

2. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa območje naravnega rezervata, varstve­ne režime in usmeritve ter pravila ravnanj v naravnem rezerva­tu, način upravljanja naravnega rezervata, upravljavske naloge ter način njihovega financiranja in izvajanja nadzora.
 

3. člen

(varovanje)

 
Z ustanovitvijo naravnega rezervata se nadaljuje varova­nje območja Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ustano­vljenega z Zakonom o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98, 110/02 - ZGO-1 in 119/02 - ZON-A).
 

II. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window