Navigacija

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Semič

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1550/2012, stran 3558 DATUM OBJAVE: 14.5.2012

VELJAVNOST: od 15.5.2012 / UPORABA: od 15.5.2012

RS 35-1550/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.5.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.2.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/12

Časovnica

Na današnji dan, 26.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.5.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1550. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Semič

 
 
Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 in 37/11), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05), je distributer toplote družba ZARJA EKOENERGIJA, d.o.o. Semič sprejela
 

S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Semič

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: pogoji) se urejajo odnosi med distributerjem toplote in odjemalci sistema daljinskega ogrevanja v Občini Semič. Pogoji določajo:
 
-
območje, na katerem veljajo;
 
-
subjekte, za katere veljajo;
 
-
toplotne naprave distributerja;
 
-
toplotne naprave odjemalca toplote;
 
-
vzdrževanje toplotnih naprav;
 
-
izdajanje soglasij;
 
-
izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje;
 
-
priključitev na omrežje;
 
-
začetek dobave toplote;
 
-
sklepanje pogodb o dobavi in odjemu;
 
-
posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih;
 
-
storitev dobave toplote;
 
-
ugotavljanje količin dobavljene toplote;
 
-
reklamacije;
 
-
neupravičen odjem;
 
-
ustavitev distribucije toplote.
 

2. člen

 
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 27/07, in spremembah 70/08, 22/10 in 37/11 v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v teh Pogojih uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
 
distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
 
distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
 
glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
 
hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
 
interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
 
merilna naprava je:
 
-
merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
 
-
vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
 
obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
 
odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
 
odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
 
priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
 
priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
 
priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
 
razdelilnik stroškov: dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100 %;
 
toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
 

3. člen

 
Pogoji veljajo na območju, na katerem distributer toplote, Zarja Ekoenergija, d.o.o., opravlja izbirno lokalno gospodarsko javno službo in na katerem izvršuje svoje pristojnosti Občina Semič.
 

II. TOPLOTNE NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window