Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-681/2011, stran 2024 DATUM OBJAVE: 7.3.2011

VELJAVNOST: od 15.3.2011 / UPORABA: od 15.3.2011

RS 16-681/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.3.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 16/11

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.3.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

681. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Blanca (v nadaljevanju: OPPN).
 
(2)
OPPN je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta 09275-00, v skladu z izdelanim okoljskim poročilom.
 
(3)
Ta odlok določa prostorske ureditve območja OPPN in gradnjo gospodarske infrastrukture izven območja OPPN, ki je potrebna za normalno funkcioniranje poslovne cone ter pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture.
 

2. člen

(namen prostorske ureditve)

 
Prostorska ureditev je namenjena ureditvi območja OPPN za gradnjo poslovnih objektov. Načrtuje se tudi ureditev pripadajoče prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture ter celostne (krajinske) ureditve območja.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
(1)
Sestavni deli OPPN so:
 
A)
ODLOK
 
B)
TEKSTUALNI DEL
 
1.
Opis prostorske ureditve
 
2.
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
3.
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
4.
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
5.
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
 
6.
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
7.
Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
 
C)   GRAFIČNI NAČRTI
C1   Izsek iz grafičnega načrta kartografskega  M 1:5000
    dela občinskega plana s prikazom lege
    prostorske ureditve na širšem območju;
C2   Območje podrobnega načrta z obstoječim    M 1:1000
    parcelnim stanjem;
C3   Pregledna situacija – prikaz vplivov in   M 1:5000
    povezav s sosednjimi območji;
C4   Ureditvena situacija;             M 1:500
C4a   Prerezi;                   M 1:500
C5   Prikaz ureditev glede poteka in        M 1:500
    priključevanja objektov na gospodarsko
    javno infrastrukturo ter grajeno javno
    dobro;
C6   Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter   M 1:500
    varstvo pred naravnimi in drugimi
    nesrečami, vključno z varstvom pred
    požarom;
C7   Načrt parcelacije;              M 1:500
 
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
 
E)
PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
 
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
 
E3 Strokovne podlage
 
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
E5 Obrazložitev in utemeljitev
 
E6 Povzetek za javnost
 
E7 Okoljsko poročilo.
 

II. OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window