Navigacija

Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-162/2013, stran 548 DATUM OBJAVE: 18.1.2013

VELJAVNOST: od 19.1.2013 / UPORABA: od 19.1.2013

RS 4-162/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 24.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.6.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/13, 71/16, 31/17

Časovnica

Na današnji dan, 13.6.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.6.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

162. Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

 
 
Na podlagi drugega odstavka 2. člena, četrtega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 12. člena, prvega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 46. člena in 1. točke 57. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

 

1. člen

 
S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenašajo priloge I, II, IV, V in VIII Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/2340 z dne 15. decembra 2015 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L št. 330 z dne 16. 12. 2015, str. 14).
 

2. člen

 
S to uredbo se določajo:
 
-
seznam dejavnosti na področju gradenj, ki je Priloga I in sestavni del te uredbe,
 
-
seznam storitev na področju obrambe in varnosti, ki je Priloga II in sestavni del te uredbe,
 
-
seznam vojaške opreme, ki je Priloga III in sestavni del te uredbe,
 
-
seznam občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, ki je Priloga IV in sestavni del te uredbe,
 
-
seznam informacij, ki morajo biti navedene v objavah, ki je Priloga V in sestavni del te uredbe,
 
-
zahteve v zvezi z opremo za elektronsko sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje, ki so Priloga VI in sestavni del te uredbe,
 
-
način imenovanja, sestava, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predsednik, člani in njihovi namestniki, ter način delovanja medresorske komisije iz tretjega odstavka 12. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 52/16; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV).
 

3. člen

 
(1)
V medresorsko komisijo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) imenuje predstavnike Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo ter njihove namestnike.
 
(2)
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osebe, imenovane v medresorsko komisijo, so:
 
-
državljanstvo Republike Slovenije in aktivno obvladanje slovenskega jezika,
 
-
najmanj osem let delovnih izkušenj,
 
-
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«.
 
(3)
Predsednik in člani medresorske komisije ter njihovi namestniki so lahko predčasno razrešeni, če vladi podajo odstopno izjavo ali ne izpolnjujejo več pogojev iz prve ali tretje alineje prejšnjega odstavka.
 
(4)
Vlada imenuje tudi sekretarja medresorske komisije in njegovega namestnika, ki morata izpolnjevati pogoj iz tretje alineje drugega odstavka tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window