Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2892/2010, stran 7933 DATUM OBJAVE: 2.7.2010

VELJAVNOST: od 3.7.2010 / UPORABA: od 3.7.2010

RS 53-2892/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.7.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.7.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 53/10

Časovnica

Na današnji dan, 30.7.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.7.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2892. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin

 

1. člen

 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin (Uradni list RS, št. 75/08) se v tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« nadomesti z besedo »enajst«.
 
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
 

2. člen

 
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za besedo ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavnikoma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječega sveta zavoda.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window