Navigacija

Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1489/2015, stran 3941 DATUM OBJAVE: 22.5.2015

VELJAVNOST: od 6.6.2015 / UPORABA: od 6.6.2015

RS 35-1489/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.6.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/15

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.6.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1489. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena ter tretjega odstavka 25. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja ter druge ukrepe kmetijske politike, pri čemer se:
 
-
ukrep iz 4. člena te uredbe določa za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU) in
 
-
ukrep iz 9. člena te uredbe določa za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
 
(2)
S to uredbo se določajo upravičenci, upravičeni stroški, pogoji, merila, postopki, višina sredstev in finančna merila za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka.
 

2. člen

(vrste ukrepov)

 
Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja kmetijstva se sredstva po tej uredbi namenijo za naslednje ukrepe:
 
1.
pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov;
 
2.
pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju;
 
3.
pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja;
 
4.
pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov in
 
5.
organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju ter udeležba na svetovnem prvenstvu.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
kmetijski proizvod je kmetijski proizvod iz četrtega odstavka 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
 
2.
predelava kmetijskih proizvodov je predelava kmetijskih proizvodov iz šestega odstavka 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
 
3.
mikro, mala in srednja podjetja so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz priloge I Uredbe 702/2014/EU;
 
4.
podjetje v težavah je podjetje iz 14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
 
5.
enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU;
 
6.
celotno območje Republike Slovenije je območje najmanj osmih statističnih regij;
 
7.
širše območje Republike Slovenije je območje najmanj štirih statističnih regij;
 
8.
ožje območje Republike Slovenije je območje največ treh statističnih regij.
 

II. UKREPI

 

1. Ukrep: Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window