Navigacija

Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2016/2012, stran 4911 DATUM OBJAVE: 26.6.2012

VELJAVNOST: od 10.8.2012 / UPORABA: od 10.8.2012

RS 48-2016/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 21.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/12, 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.5.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2016. Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

 
 
Na podlagi drugega odstavka 6. člena, 45. člena in za izvajanje 47. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) izdaja minister za zdravje
 

P R A V I L N I K
o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa vsebino in način obveščanja uporabnikov o nevarnih kemikalijah, posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami in obrazec za vodenje evidenc izdaje nevarnih kemikalij.
 

2. člen

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: zakon).
 
(2)
Specializirane prodajalne za kemikalije na podlagi prvega odstavka 3. člena Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07 in 6/12) so:
 
-
prodajalne, specializirane za promet s kemikalijami;
 
-
tehnične prodajalne s posebnimi prodajnimi programi, ki vključujejo specifične namenske biocidne proizvode, namenjene npr. za delovanje ali vzdrževanje teh programov;  
 
-
prodajalne s splošnimi prodajnimi programi, ki opravljajo promet z biocidnimi proizvodi, razvrščenimi kot jedko (H314, H318), namenjenimi splošnim uporabnikom, če za promet s temi proizvodi zagotavljajo posebno mesto, ločeno od živil, ki niso predpakirana ali so pakirana v porozno (papir, karton, lepenka) primarno embalažo.
 

3. člen

 
(1)
V promet v prodajalnah z živili se ne smejo dajati nevarne kemikalije, ki so označene kot:
 
-
zelo strupene (T+),
 
-
strupene (T),
 
-
zdravju škodljive (Xn) in razvrščene kot rakotvorne, mutagene in/ali strupene za razmnoževanje,
 
-
akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
 
-
mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A,1B in 2 (H340, H341),
 
-
rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H350, H351),
 
-
strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H360, H361, H362),
 
-
specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
 
-
specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).
 
(2)
Nevarne kemikalije, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, se smejo dajati v promet tudi v prodajalnah z živili, pri čemer morajo biti ločene od ostalega blaga in zaščitene tako, da ni mogoč njihov vpliv na ostalo blago.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window