Navigacija

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2354/2019, stran 6067 DATUM OBJAVE: 2.8.2019

VELJAVNOST: od 3.8.2019 / UPORABA: od 3.8.2019

RS 48-2354/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 48/19

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.8.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2354. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava

 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 7. redni seji dne 17. 7. 2019 sprejel
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A  
Občinskega sveta Občine Lendava

 

1. člen

 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/15), se v drugem odstavku 23. člena za besedo »statut« doda besedilo »in se skupaj z gradivom objavi na spletni strani občine«.
 

2. člen

 
Črta se besedilo sedanjega 48. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
 
»Potek seje občinskega sveta, ki je odprta za javnost se snema z zvočno in avdio-video snemalno napravo. Posnetki se hranijo v času mandata občinskega sveta in se izbrišejo najkasneje v roku 2 let od konstitutivne seje sveta.
 
Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja občinska uprava oziroma za to pooblaščeni zunanji izvajalec. Zvočni in avdio-video posnetki se uporabljajo z namenom obveščanja javnosti, priprave zapisnikov sej, zaradi transparentnosti delovanja in sprejemanja odločitev občinskega sveta, s predvajanjem posnetkov sej na uradni spletni strani občine. Posnetki sej se lahko predvajajo najdlje do 30 dni od potrditve zapisnika seje.
 
Seje sveta se neposredno ne prenašajo.
 
Glede avdio-video snemanja in objavljanjem teh posnetkov se vzpostavi Evidenca avdio-video posnetkov sej občinskega sveta, ki se vpiše v katalog zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi upravljavec zbirke Občina Lendava.
 
Pred pričetkom posamezne seje občinskega sveta je v prostoru, kjer seja poteka na vidnem mestu objavljeno poslovniško določilo o zvočnem in avdio-video snemanju in namenu snemanja sej sveta. S tem se šteje, da je aktivni udeleženec seje (župan, član občinskega sveta, javni uslužbenec občinske uprave) k zvočnemu in avdio-video snemanju seje podal svoje soglasje. Soglasje k zvočnemu in avdio-video snemanju seje pa morajo podati vsi zunanji poročevalci in drugi vabljeni gosti. Soglasje velja za celo mandatno obdobje v katerem je bilo pridobljeno.
 
Vsi aktivni udeleženci sej občinskega sveta so odgovorni, da v svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih osebnih podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah javnost prisotna, javen pa je tudi zvočni zapis in avdio-video posnetek.
 
Snemanje sej, odprtih za javnost, je skladno z zakonom, ki ureja medije, dopustno tudi za akreditirane predstavnike medijev.
 
Zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta je svetnikom ali tretjim osebam prepovedano brez soglasja vseh navzočih na seji.
 
Posnetki sej ali njihovih delov iz katerih je javnost izključena se zaradi obdelave varovanih podatkov ne objavljajo. Seje, ki so zaprte za javnost oziroma deli sej, ki niso odprte za javnost, se lahko snemajo le z zvočno napravo in le z namenom priprave zapisnika seje.
 
Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. Občan lahko poda zahtevo za dobesedni prepis dela seje kot informacija javnega značaja.
 
Prejemprepisa dela posnetka seje podpišeta prosilec in javni uslužbenec, ki je zadolžen za svetovanje na področju dela občinskega sveta ali po njem pooblaščeni drug javni uslužbenec.
 

3. člen

 
V 49. členu se črta drugi stavek ter se nadomesti z naslednjim besedilom:
 
»Pri razpravah se poimensko navedejo razpravljavci, zelo kratek povzetek razprave posameznega razpravljavca pa se zapiše le na njegovo izrecno zahtevo.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window