Navigacija

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-1920/2015, stran 5096 DATUM OBJAVE: 26.6.2015

VELJAVNOST: od 27.6.2015 do 6.8.2021 / UPORABA: od 27.6.2015 do 26.11.2021

RS 46-1920/2015

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 27.11.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/15, 76/17, 32/20, 121/21, 184/21

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.11.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 

Prehodne in končne določbe sprememb tega predpisa

 
Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije, Uradni list RS 32-646/2020, vsebuje naslednje določbe:
 

1. člen

 
Z namenom blažitev posledic ukrepov zaradi izrednih razmer ter zaradi ohranitve finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) se s tem odlokom začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (v nadaljnjem besedilu: odjemalci).
 

2. člen

 
Odjemalcem se od 1. marca 2020 do 31. maja 2020 ne obračuna prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
 

3. člen

 
Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri.
 
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Uradni list RS 121-2570/2021, vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

75. člen

(prehodna določba glede znižanja prispevka za energetsko intenzivna podjetja)

 
54. člen tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2022. Do takrat se za energetsko intenzivna podjetja uporabljata prvi odstavek 378. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) in tretji, četrti, peti in šesti odstavek 6. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15 in 76/17).
 

84. člen

(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe podzakonskih predpisov)  

 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
 
-
Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16 in 74/20), ki se še naprej uporablja do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi osmega odstavka 20. člena, šestega odstavka 23. člena in osmega odstavka 24. člena tega zakona;
 
-
Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15 in 76/17), ki se še naprej uporablja do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi tega zakona prvega odstavka 17. člena tega zakona;
 
-
Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16 in 31/21), ki se še naprej uporablja do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi devetega odstavka 59. člena tega zakona;
 
-
Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 46/19), ki se še naprej uporablja do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi dvanajstega odstavka 20. člena tega zakona;
 
-
Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17), ki se še naprej uporablja do uveljavitve predpisa, ki ureja infrastrukturo za alternativna goriva;
 
-
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in 197/20);
 
-
Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18), ki se še naprej uporablja do uveljavitve predpisa, ki ureja nizkonapetostne inštalacije v stavbah.
 
Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS 184-3623/2021, vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

15. člen

(prehodna določba)

 
(1)
Končnim odjemalcem električne energije, ki so bili na dan uveljavitve te uredbe uvrščeni na seznam upravičencev iz 10. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15, 76/17 in 121/21 – ZSROVE), se status podaljša do 31. marca 2022.
 
(2)
Končni odjemalci električne energije, ki so do dneva uveljavitve te uredbe prvič začeli postopek za uvrstitev na seznam upravičencev iz prejšnjega odstavka, morajo pogoj iz tretje alineje tretjega odstavka 6. člena te uredbe izpolnjevati od 1. aprila 2022.
 

16. člen

(prenehanje uporabe)

 
Z dnem uveljavite te uredbe se preneha uporabljati Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15, 76/17 in 121/21 – ZSROVE).
 

17. člen

(začetek veljavnosti)

 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window