Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 82-3034/2013, stran 9188 DATUM OBJAVE: 8.10.2013

VELJAVNOST: od 8.4.2014 / UPORABA: od 8.4.2014

RS 82-3034/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.4.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 82/13

Časovnica

Na današnji dan, 6.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.4.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3034. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.
 
Št. 003-02-8/2013-8
 
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-H)

 

1. člen

 
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) se v drugem odstavku 23. člena bese­dilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »četrtem in petem«.
 

2. člen

 
Za prvim odstavkom 65. člena se doda nov drugi odsta­vek, ki se glasi:
 
»(2)
Uradna oseba na zahtevo vložnika, na podlagi njegovih navedb, izpolni predpisan ali drugače pripravljen obrazec vloge, razen obrazcev vlog v zvezi z javnimi razpisi. Vložnik s podpisom vloge jamči, da so podatki pravilni in res­nični. Vlada z uredbo lahko določi upravne zadeve, v katerih uradna oseba ni dolžna izpolnjevati obrazca vloge na zahte­vo vložnika, če bi to bistveno oviralo izvrševanje zakonskih pristojnosti organa ali uveljavljanje pravic in pravnih koristi drugih strank.«.
 
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odsta­vek, se besedilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »četrtem in petem«.
 
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
 

3. člen

 
V 69. členu se besedilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »četrtem in petem«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window