Navigacija

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korenjak, Laze pri Dramljah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1581/2017, stran 4358 DATUM OBJAVE: 9.6.2017

VELJAVNOST: od 9.6.2017 / UPORABA: od 9.6.2017

RS 29-1581/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/17

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.6.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1581. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korenjak, Laze pri Dramljah

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) ter 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je župan Občine Šentjur sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korenjak, Laze pri Dramljah

 

1. člen

(splošno)

 
S tem sklepom določa župan Občine Šentjur začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korenjak, Laze pri Dramljah 4, 3222 Dramlje.
 
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16), Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/012, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in podzakonski predpisi.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
Na podlagi pobude lastnikov kmetije Martina in Klavdije Korenjak, Laze pri Dramljah 4, 3222 Dramlje, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100267064 s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa obvezno in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15), se skladno s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (stavbe za rejo živali).
 
Obravnavano območje spada delno v območje stavbnega zemljišča razpršene poselitve (Ak – površine razpršene poselitve, namenjene pretežno kmetijstvu) ter delno v območje kmetijskih zemljišč (K1 – najboljša kmetijska zemljišča) in je v Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13) zavedeno kot enoti urejanja prostora (EUP) TD10 in SOB5.
 
Z izdelavo OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta za rejo govedi s servisnimi objekti, ureditev manipulacijskih površin ter komunalno in prometno infrastrukturno ureditev obravnavanega območja, ki se načrtuje na kmetijskem zemljišču v neposredni bližini obstoječega kmetijskega kompleksa. Predvideva se tudi širitev stavbnega zemljišča na del obstoječega kmetijskega kompleksa.
 

3. člen

(območje OPPN)

 
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1529-del, 1530, 1531 in 1532, vse k.o. 1131 Marija Dobje, v skupni velikosti cca 16.800,00 m2. Območje OPPN obsega tudi območje obstoječega kmetijskega kompleksa, ki skladno z OPN to meri cca 6.200,00 m2.
 
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window