Navigacija

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3785/2018, stran 12258 DATUM OBJAVE: 4.12.2018

VELJAVNOST: od 5.12.2018 / UPORABA: od 5.12.2018

RS 78-3785/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/18

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.12.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3785. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) sprejemam
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 

 

1. člen

 
V Poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/12 in 99/13; v nadaljevanju: Poslovnik) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) S tem poslovnikom Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ, ki v skladu z določbami ZPVPJN odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja, podrobneje ureja pravila postopkov iz svoje pristojnosti, način dela, notranjo organizacijo in druga vprašanja, pomembna za svoje delo.«.
 
Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija)«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 2. člena se črta beseda »isti«.
 
V drugem odstavku se za besedilom »v nadaljnjem besedilu: svetovalec« črta besedilo »Državne revizijske komisije«. Za besedilom »Uradni list RS,« se besedilo »št. 56/02, 23/05, 113/05, 33/07 in 65/08« nadomesti z besedilom »št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF«. Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo »ter za svetovalca predsednika«.
 
V tretjem odstavku se za besedo »svetovalce« črta besedilo »Državne revizijske komisije«, beseda »usposabljajo« pa se nadomesti z besedo »usposablja«.
 
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(5) V tem poslovniku uporabljen izraz »prekrškovna zadeva« pomeni predmet odločanja v postopkih o prekrških, ki se vodijo pred Državno revizijsko komisijo kot prekrškovnim organom, in v postopkih o prekrških, ki se vodijo pred sodišči na podlagi obdolžilnega predloga Državne revizijske komisije.«.
 
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»(6) V tem poslovniku uporabljen izraz »portal eRevizija« pomeni spletni informacijski portal Državne revizijske komisije, ki ga upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., in se uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku ter za zagotavljanje informacij o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka na portalu javnih naročil.«.
 

3. člen

 
V tretjem odstavku 3. člena se v drugem stavku za besedilom »predsednik senata« črta besedilo »oziroma član senata«.
 
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(5) Če predsednik, člani ali javni uslužbenci Državne revizijske komisije v javnosti nastopajo v lastnem imenu ter pri tem izražajo mnenja in stališča, ki se nanašajo na delo, poslovanje, prakso ter druga delovna področja Državne revizijske komisije, morajo v izjavah in prispevkih na primeren način opozoriti, da gre za njihova lastna stališča, ki niso nujno stališča Državne revizijske komisije.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window