Navigacija

Ustanovitveni akt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-859/2013, stran 3095 DATUM OBJAVE: 18.3.2013

VELJAVNOST: od 19.3.2013 / UPORABA: od 19.3.2013

RS 23-859/2013

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 11.5.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17, 23/17, 30/19

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 11.5.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

859. Ustanovitveni akt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

 
 
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije sprejela
 

U S T A N O V I T V E N I   A K T 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

(ustanoviteljstvo)

 
(1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je bil ustanovljen na podlagi Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS), Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) in Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1).
 
(2)
Sklad na podlagi prvega odstavka 54. člena ZJS-1 deluje kot javni sklad.
 
(3)
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
 
(4)
Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
 
(5)
V delu, ki se nanaša na vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov, sta soustanovitelja sklada Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: soustanovitelja).
 
(6)
V tem ustanovitvenem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

2. člen

(ime in sedež)

 
(1)
Ime sklada je: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
 
(2)
Sedež sklada je v Ljubljani; naslov: Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
 
(3)
Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm, v sredini je grb Republike Slovenije. V zunanjem krogu je naziv »Republika Slovenija«, pod njim v notranjem krogu pa naziv »Nosilec javnega pooblastila«. Na zunanjem krogu spodnje strani pečata je naziv »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije«. V sredini je številka pečata.
 
(4)
Ime sklada se v angleškem prevodu glasi: Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia.
 
(5)
Skrajšano ime sklada je: JŠRIPS RS.
 

3. člen

(namen)

 
(1)
Sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin ter z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z ZZRZI in ohranjanja delovnih mest invalidov.
 
(2)
Sklad odloča o pravicah delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in o pravicah otrok v primeru neplačevanja preživnin v skladu z ZJSRS ter o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z ZZRZI ter v skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10; v nadaljnjem besedilu: ZIMI).
 
(3)
Pri odločanju o pravicah in obveznostih iz prvega in drugega odstavka tega člena sklad uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pri obračunavanju in plačevanju obveznosti po ZZRZI pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
 
(4)
Namen sklada je tudi:
 
-
vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost,
 
-
vlaganje v vseživljenjsko učenje,
 
-
vlaganje v konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom ter izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
 
(5)
Za doseganje namena iz prejšnjega odstavka sklad:
 
-
odloča o pravicah in dodeljevanju sredstev po zakonu, ki ureja štipendiranje,
 
-
izvaja večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter druge ukrepe v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi,
 
-
izvaja ukrepe in storitve po zakonu, ki ureja trg dela.
 
(6)
Sklad izvaja naloge iz četrtega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka predvsem z naslednjimi instrumenti:
 
-
razvojniki za gospodarstvo,
 
-
spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo,
 
-
oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu,
 
-
krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu,
 
-
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij,
 
-
izobraževanje in usposabljanje odraslih,
 
-
izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih,
 
-
shema prenosa znanja (»mentorske sheme«),
 
-
dejavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 
-
dejavnosti praktičnega usposabljanja,
 
-
sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem,
 
-
posojila za izobraževanje,
 
-
spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z gospodarstvom,
 
-
spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev,
 
-
pretok informacij in popularizacija znanja,
 
-
podpora odličnosti.
 
(7)
Sklad dodeljuje sredstva in druge spodbude iz petega odstavka tega člena na podlagi javnega razpisa, če v zakonu ni določeno drugače.
 
(8)
Sklad je posredovalni in sprejemni organ po 2. členu Konvencije o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81) ter osrednji organ po 4. členu Konvencije o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z dne 22. 7. 2011, str. 51) in po 49. členu Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2009, str. 1).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window