Navigacija

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1705/2018, stran 5246 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 26.5.2018 / UPORABA: od 26.5.2018

RS 35-1705/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1705. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina

 
 
Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina

 

1. člen

(splošno)

 
S tem sklepom župan Občine Brežice določa način in postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina (v nadaljevanju: SD OPPN).
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
(1)
Dne, 26. 4. 2013 je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu IPC Brezina (Uradni list RS, št. 36/13) (v nadaljevanju: OPPN). Po občinskem prostorskem načrtu je območje opredeljeno z EUP BRŽ-05 in BRŽ-146. Območje urejanja se deli na sedem urejevalnih enot in je v pretežnem delu namenjeno dejavnostim proizvodnje, skladiščenja, prometa ter poslovnim, trgovskim, obrtnim in storitvenim dejavnostim, v manjšem delu na jugozahodu centralnim dejavnostim s stanovanji, na zahodnem delu pa se nahaja obsežno območje naravne vrednote z vodnimi površinami.
 
(2)
Od sprejetja OPPN se v petletnem obdobju ni realiziralo novih gradenj, razen posameznih manjših reorganizacij ureditev znotraj že pozidanega dela cone. Ugotovljeno je, da prostorski akt ni dovolj fleksibilen in ne omogoča realizacije posameznih investicijskih potreb, zato se potencialni investitorji niso odločali za nakup zemljišč in razvoj dejavnosti v tej industrijski coni. Pojavljajo se potrebe po izvedbi manjših objektov od načrtovanih, določen je neustrezen faktor izrabe, neustrezna so merila za oblikovanje objektov ter njihovo umeščanje ipd. S strani obstoječega investitorja so se pojavile nove potrebe po širitvi obstoječe dejavnosti v urejevalni enoti A4, hkrati pa je izražena namera po ukinitvi novo predvidenega industrijskega tira. Ukinitev tega dela tira bo v vzhodnem delu vplivala na zmanjšanje obsega območja OPPN.
 
(3)
S spremembami in dopolnitvami akta se ohranja predvideni program in zasnova cone, kot jo določa izvedeno prometno in infrastrukturno omrežje ter predvidena parcelacija. Predmet sprememb se nanaša na vzpostavitev fleksibilnejših pogojev za umeščanje in oblikovanje objektov, s katerimi bo investitorjem omogočena racionalnejša raba zemljišč. Pristopi se tudi k nomotehničnim in redakcijskim popravkom odloka, z namenom doseganja boljšega razumevanja akta v času uporabe.
 

3. člen

(okvirno območje SD OPPN)

 
(1)
Cona je locirana na obrobju mesta Brežic, saj se je z rastjo naselij Brezina in Šentlenart cona spojila z mestom. Na južni strani je omejena z železniško progo Ljubljana–Zagreb, zahodno z naravno vrednoto opuščenih glinokopov, severno s predvideno prestavljeno regionalno cesto, na vzhodu s kmetijskimi zemljišči, ki imajo funkcijo zelene cenzure med stanovanjsko in industrijsko rabo.
 
(2)
Območje SD OPPN se nanaša na celotno območje veljavnega OPPN, ki obsega cca 43 ha.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window