Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1129/2013, stran 3692 DATUM OBJAVE: 12.4.2013

VELJAVNOST: od 27.4.2013 / UPORABA: od 27.4.2013

RS 30-1129/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 27.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/13, 36/13

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.10.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1129. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtne­ga zakona (ObrZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. marca 2013.
 
Št. 003-02-3/2013-5
 
Ljubljana, dne 5. aprila 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA (ObrZ-E)

 

1. člen

 
V Obrtnem zakonu (Uradni list RS, št. 40/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2 in 102/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»1. člen

 
Ta zakon ureja obrtne dejavnosti, pogoje za opravljanje obrtnih dejavnosti, domačo in umetnostno obrt, organiziranje obrtnega zborničnega sistema in osnove izobraževanja ter uspo­sabljanja kadrov za potrebe opravljanja obrtne dejavnosti.«.
 

2. člen

 
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja se za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti zahteva ustrezna poklicna uspo­sobljenost.«.
 
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od­stavek, ki se glasita:
 
»(3)
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi seznam obrtnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka in določi pogoje ustre­zne poklicne usposobljenosti za opravljanje teh dejavnosti.
 
(4)
Določbe II., IV. in VIII.A poglavja, razen 42.c in 42.e člena tega zakona se uporabljajo samo za obrtne dejav­nosti iz tretjega odstavka tega člena.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window