Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 139-3412/2022, stran 10557 DATUM OBJAVE: 2.11.2022

VELJAVNOST: od 17.11.2022 / UPORABA: od 17.11.2022

RS 139-3412/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 139/22

Časovnica

Na današnji dan, 22.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.11.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3412. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) v zvezi s prvim odstavkom 90. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in drugo alinejo 293. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

 

1. člen

 
V Uredbi o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (Uradni list RS, št. 76/12) se v 1. členu za tretjim odstavkom dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
 
»(4)
Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta je v septembru 2022 pod številko projekta 8576 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
 
(5)
Grafični del sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1460.«.
 

2. člen

 
V 2. členu se v drugem odstavku besedilo »Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor« nadomesti z besedilom: »ministrstvu, pristojnem za prostor«.
 
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
Za spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta sta bila izvedena postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.
 
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
 

3. člen

 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window