Navigacija

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2400/2012, stran 5939 DATUM OBJAVE: 27.7.2012

VELJAVNOST: od 28.7.2012 / UPORABA: od 28.7.2012

RS 57-2400/2012

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 24.10.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/12, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 61/20 - ZDLGPE, 152/20 - ZZUOOP

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.10.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2400. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

 
Razglašam Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-23
 
Ljubljana, dne 26. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet zakona)

 
Ta zakon ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.
 

2. člen

(prenos direktiv Evropske unije)

 
Z II. in III. poglavjem tega zakona se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/7/EU z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L št. 48 z dne 23. februarja 2011, str. 1).
 

3. člen

(uporaba zakona)

 
(1)
Ta zakon se uporablja za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti storitev (v nadaljnjem besedilu: upnik), druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (v nadaljnjem besedilu: dolžnik).
 
(2)
Ta zakon se ne uporablja, če je bil nad dolžnikom ali upnikom začet postopek zaradi insolventnosti v skladu z zakonom, ki ureja postopke zaradi insolventnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window