Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3727/2011, stran 11317 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

VELJAVNOST: od 17.11.2011 / UPORABA: od 1.9.2012

RS 87-3727/2011

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 27.7.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 - ZOsn-I

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.7.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3727. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-19
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-H)

 

1. člen

 
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - ura­dno prečiščeno besedilo, 102/07 in 107/10) se besedilo 8. čle­na spremeni tako, da se glasi:
 
»Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev se v dr­žavah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk slovenskega jezika in kulture.
 
Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.«.
 

2. člen

 
Drugi in tretji odstavek 10. člena se črtata.
 

3. člen

 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window