Navigacija

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-445/2012, stran 952 DATUM OBJAVE: 14.2.2012

VELJAVNOST: od 29.2.2012 / UPORABA: od 29.2.2012

RS 11-445/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.2.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 11/12

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.2.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

445. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice

 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 13. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice.
 

2. člen

 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
 
-
Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 
-
Komunalna oprema so:
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
 
-
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 
-
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
 
-
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
 
-
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 
-
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
 
-
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
 

3. člen

 
(1)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
 
-
prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Slovenske Konjice;
 
-
prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Slovenske Konjice;
 
-
obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
 
-
obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
 
-
preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
 
-
podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
 
(2)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice sprejme občinski svet z odlokom.
 
(3)
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Slovenske Konjice:
 
-
ceste (oznaka obračunskih območij C);
 
-
kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
 
-
vodovod (oznaka obračunskih območij V);
 
-
toplovod (oznaka obračunskih območij T);
 
-
površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);
 
-
javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
 
(4)
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se hrani v prostorih Občine Slovenske Konjice.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window