Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1911/2011, stran 5271 DATUM OBJAVE: 27.5.2011

VELJAVNOST: od 28.5.2011 / UPORABA: od 28.5.2011

RS 40-1911/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.5.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 40/11

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.5.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1911. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2011.
 
Št. 003-02-5/2011-17
 
Ljubljana, dne 27. maja 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10) se v prvem odstavku 12. člena na koncu 26. točke pika nadomesti z vejico in doda nova točka »27. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb.«
 

2. člen

 
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»65. člen

(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne pomoči)

 
(1)
V postopkih ugotavljanja upravičenosti do denarne so­cialne pomoči na podlagi vloženih vlog na prvi stopnji, o katerih do začetka uporabe tega zakona še ni bilo odločeno, odloči center za socialno delo za obdobje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za priznanje navedene pravice do začetka uporabe tega zakona po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.; v nadaljnjem besedilu: ZSV).
 
(2)
Če upravičenci iz tega člena vložijo vlogo za priznanje pravic po tem zakonu v roku dveh mesecev po vročitvi odločbe iz prejšnjega odstavka, se jim pravice po tem zakonu priznajo od začetka uporabe tega zakona. Če pravico uveljavljajo po tem roku, se jim ta prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window